A középiskola B osztálya

Közgazdaságtan szakirány

A közgazdaságtan szakirány keretében a hangsúly – magától értetődően – a közgazdaságtan tárgykörébe tartozó szaktantárgyakon van. Kiemelt fontosságú tantárgyak a matematika, az angol és a gazdasági szaktantárgyak. 

Elsősorban az egyetemi szintű közgazdaságtan és menedzsment szakképzés jó előkészítője az Áprily Lajos Főgimnázium B osztálya. 

Félévi dolgozatot a következő tantárgyakból írnak a közgazdaságtan szakosok: 
IX osztályban: matematika, magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, angol X osztályban: matematika, magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, angol, vállalati gazdaságtan.

Az érettségi vizsga a jelenlegi törvényes rendelkezések értelmében (5508/06.10.2009 számú minisztériumi rendelet 1 sz. melléklete = Anexa 1 la O.M.E.C.I. nr. 5508/06.10.2009), a következőkből áll:  
 A: nyelvi kompetenciavizsga román nyelv és irodalomból 
 B: nyelvi kompetenciavizsga magyar nyelv és irodalomból
 C: nyelvi kompetenciavizsga idegen nyelvből (a választahtó nyelvek az angol és a német)
 D: digitális/számítógépkezelői képességeket felmérő vizsga
 E.a.: írásbeli vizsga román nyelv és irodalomból
 E.b.: írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból
 E.c.: írásbeli vizsga matematikából
 E.d.: írásbeli vizsga egy választott szaktantárgyból: földrajz, logika, pszichológia és gazdaságtan közül lehet választani.
 
A heti óraszámot a 5723/23.12.2003-as minisztériumi rendelet szabályozza, amelynek 5. számú melléklete értelmében IX. és X. osztályban az alább felsorolt kötelező tantárgyak oktatása a zárójelben feltüntetett heti óraszámnak megfelelően történik: román nyelv és irodalom (IX. osztályban heti 4 óra, X. osztályban heti 3 óra), magyar nyelv és irodalom (IX. osztályban heti 4 óra, X. osztályban heti 3 óra), angol nyelv (heti 2 óra), német nyelv (heti 2 óra), matematika (heti 2 óra), fizika (heti 2 óra), kémia (heti 1 óra), biológia (heti 1 óra), történelem (heti 1 óra), földrajz (heti 1 óra), logika (IX. osztályban heti 1 óra), pszichológia (X. osztályban heti 1 óra), vallás (heti 1 óra), zene (heti 1 óra), rajz/esztétikai nevelés (heti 1 óra), testnevelés (heti 2 óra), számítógépkezelés (IX. osztályban heti 2 óra, X. osztályban heti 1 óra), vállalkozástan (X. osztályban, heti 1 óra), osztályfőnöki/tanácsadás és pályaorientáció (heti 1 óra). Mindezt IX. osztályban összesen 9, X. osztályban pedig 7 gazdasági szaktantárgy egészíti ki (gazdasági egységek vagyona, szervezés, minőségellenőrzés, hivatalos levelezés, könyvelési alapismeretek, vállalat-gazdaságtan). A közgazdaságtan szakirányosok 3 hét gyakorlati oktatással zárják a IX. osztályt.
 
XI. és XII. osztályban az 5718/22.12.2005-ös számú minisztériumi rendelet 5. számú melléklete értelmében a kötelezően oktatott tantárgyak köre a következő: román nyelv és irodalom (heti 3 óra), magyar nyelv és irodalom (heti 3 óra), angol nyelv (heti 2 óra), német nyelv (heti 2 óra), matematika (heti 3 óra), történelem (heti 2 óra), földrajz (heti 1 óra XI. osztályban, illetve heti 2 óra XII. osztályban), történelem (heti 1 óra), gazdaságtan (heti 2 óra), vallás (heti 1 óra), testnevelés (heti 1 óra), számítógépkezelés (heti 1 óra), osztályfőnöki/tanácsadás és pályaorientáció (heti 1 óra). A felsorolt tantárgyak a két tanév folyamán összesen 12 gazdasági szaktantárggyal egészülnek ki (könyvelés, marketing, szerződések, gazdasági egységek tevékenységének operacionális tervezése, biztosítások, humánerőforrás-menedzsment, üzleti tárgyalás, adózás, piac-elemzés stb).

Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.