Felvételi

A 2009/2010-es tanévtől kezdődően a korábbihoz képest lényegesen átalakul a középiskola 9. osztályába történő felvételi vizsgarendszer. A középiskolai felvételi alapjául az egyes iskolák szintjén és által 2011 folyamán megszervezésre kerülő – nemzetközi mintákon alapuló – országos felmérés szolgál majd.


Az Áprily Lajos Főgimnáziumba felvételiző diákokat érintő újdonságokról honlapunk folyamatos tájékoztatást nyújt.


A gimnázium végzős diákjai idén is egységes írásbeli vizsgákon vesznek részt. Számukra a tanév a hivatalos évzárónál egy héttel korábban, 2011. június 10-én ér véget , a vizsgákra pedig június 13. és 15. között iratkozhatnak be.

Mindenik vizsga írásbeli, és két órát tart. Román nyelv és irodalomból június 20-án, magyar nyelv és irodalomból június 21-én, matematikából június 22-én tesztelik a nyolcadikos diákok tudását. 

Az eredményeket június 24-én teszik közzé, amit az esetleges fellebbezések követnek.

A nyolcadikos záróvizsgák tematikája a www.edu.ro weboldalon érhető el (pontosabban: http://www.edu.ro/index.php/articles/14193). A tételminták a következő linken tölthetőek le: subiecte2011.edu.ro

Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.