Könyvtár

A történelmi feljegyzések szerint a XX. század elején az akkori Római Katholikus Főgimnázium tanári könyvtárában 5000, a diákkönyvtárban 1000 kötetet tartottak számon. Az akkori könyvekből két világháború és számos más, radikális változást hozó történelmi esemény után nyilván csak néhány maradt meg.

Magyar nyelvű szépirodalmat, tudományos munkákat és szakirodalmat terjesztő könyvtára az Unirea Líceum magyar tagozataként (1960-1990) működő tanintézménynek is volt, amely az önállósulást követően magyar és idegen nyelvű könyvekkel egyaránt folyamatosan bővül. A hivatalos oktatási minisztériumi, könyvtárfejlesztésre előirányzott támogatáson kívül az utóbbi időben jelentős anyaországi könyvadományok haszonélvezője is volt az Áprily könyvtára. Szintén adományként érkezett 2006-ban a modern, mozgatható polcrendszer is.

A B épület felújítási munkálatai miatt a C épület földszinti termébe kényszerült, 30 000 kötetet számláló könyvtár jelenleg a Barcaság egyik legjelentősebb magyar nyelvű kultúraterjesztőjének számít.

Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.