Felfalusi Kovács Antal Alapítvány

Mi is az az FKA?

Az iskolaalapító apátplébános nevét viselő Felfalusi Kovács Antal Alapítvány történelmi példák alapján szerveződött a rendszerváltást követően. Az egykori Római Katholikus Főgimnázium oktatói és nevelői tevékenységét mindig is támogatták a különböző civil szerveződések/alapítványok, az 1890-ben alakult dr. Vajna Alapítvány , az 1892-től működő Szent Péter Alapítvány , az 1896-ban megalakított Kovács Antal Segítő Egyesület , az 1907-ben létesült Bándi Alapítvány , a szintén 1907-ben létrehozott Márkus Deák Alapítvány , illetve az 1910-től aktív Buslig József Alapítvány .

Az 1990-ben megfogalmazott tézisek szerint a mindenkori brassói magyar nyelvű oktatás történetéhez szorosan kötődő Felfalusi Kovács Antal Alapítvány elsődleges céljának tekinti , hogy a megye magyar tannyelvű iskoláit, kiemelten az Áprily Lajos Főgimnáziumot, lehetőségeihez mérten támogassa.


Mire is jó az FKA?

Az Alapítvány igyekszik javítani az oktatási, tanulási feltételeket annak érdekében, hogy a magyar diákok versenyképesek legyenek a város, illetve a megye többségi iskoláinak tanulóival szemben. E meglehetősen széles mozgásteret biztosító megfogalmazás szellemében az Alapítvány vezetői testülete, a Kuratórium az oktatás/nevelés főleg olyan kézzelfoghatóbb területeire koncentrált, melyek a hivatalos tanmenet által megszabott irányvonalak és tevékenységi formák kiegészítését szorgalmazták. Az elmúlt években folyamatos támogatásban részesültek a magyar diákok tudományos, kulturális és sportrendezvényei, mert ezek lebonyolításához a hivatalos keretek sem korábban, sem a jelen pillanatban nem biztosítottak/biztosítanak megfelelő körülményeket.


Az iskolaalapító sírkövére a bolonyai temetőben bukkantak rá. A restaurálást követően, 1940-ben a Főgimnázium főbejáratának falába építették be.
Felfalusi Kovács Antal apátplébános (1791 - 1857) portréját a belvárosi római katolikus Plébánián őrzik.

Az Alapítvány éves díjait hagyományosan az Áprily Lajos Főgimnázium tanévzáró ünnepsége keretében adja át a mindenkori elnök. A Felfalusi Kovács Antal-díjat a négy év iskolai teljesítménye alapján legjobbnak ítélt végzős diák kapja, rajta kívül az adott iskolai év legjobb tanórai és tanórán kívüli eredményét produkáló áprilys diákok részesülnek kitüntetésben és anyagi juttatásban.

Nem csupán a tehetséges gimnazista/középiskolás fiatalok, de a nehéz anyagi/szociális helyzetben tengődő, gyenge családi háttérrel rendelkező brassói magyar diákok is rendszeresen érezhették, van, ki gondola rájuk – az Alapítvány szociális ösztöndíjait pályázat alapján, az osztályfőnökök ajánlásával lehet elnyerni.

2001-ben újszerű ötlettel állt elő az Alapítvány , mondván, hogy a megfelelő képzés biztosítása érdekében nem elég csupán a diákokat támogatni, a magyar anyanyelvű tanárok életkörülményein is javítani kell. Első nekifutásra egy kétszobás tömbházlakást vásárolt meg az alapítvány, melyet tanári lakássá alakított át.

A kezdeményezést magánvállalkozók és a Reménység Háza Református Egyházközpont is komolyan felkarolta. Innetől kezdve megnyílt a lehetőség a nem brassói születésű magyar anyanyelvű tanerők előtt is – oktatói munkájuk színhelyéül választhatták az Áprily Lajos Főgimnázium ot, az anyagi jellegű támogatás pedig a tanórán kívüli tevékenységekben való aktív részvételre ösztökélte őket. A stratégia sikerét látva – 2002-ben – az Apáczai Közalapítvány résztámogatásával újabb tanári szolgálati lakást vásárolt az Alapítvány .


Távlati tervek

Az oktatás megkönnyítését és minőségi javítását célzó programok mellett, az Alapítvány jelenlegi álláspontja szerint, az iskola mellett működő kollégium mielőbbi létrehozása nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy a vidékről érkező diákok a megye legnagyobb létszámú magyar középiskolájában megfelelő körülmények között folytathassák tanulmányaikat. Ennek alapját egyelőre a 40 személy ellátásának biztosítására alkalmas étkezdei berendezés képezi, mely akár a jövőbeni kollégium részeként szükségszerűen beindítandó diákétkezde alapfelszereléseként is szolgálhat majd.

A nagyobb lélegzetvételű jövőtervek mellett természetesen továbbra is fontosak maradnak az évek óta rendszeresen folytatott tevékenységi formák, így például az ösztöndíj-támogatási program hatékony működtetése is. Az Alapítvány számára kiemelten fontos, hogy a kezdeti ösztöndíjalapot folyamatosan növelje, mert ezzel egyenesen arányosan növekedhet az anyagi támogatásban részesülő diákok száma.

Az Alapítvány legégetőbb gondja anyagi természetű: ahhoz, hogy minél eredményesebben tölthesse be szerepét és megőrizhesse az alapításkor megfogalmazott eszményeket, továbbra is társadalmi és anyagi szolidaritásra lesz szükség.

Főgimnázium nyugalmazott tanáraiból – az Alapítvány elnöke az Áprily Lajos Középiskola egykori aligazgatója (1991-1998), Dobolyi István, alelnöke Pásztori Klára, a Főgimnázium magyar nyelv és irodalom szakos nyugalmazott tanára – és helyi magyar közéleti személyeségekből álló Kuratórium ma is ezt az összefogást hirdeti, hiszen ha tenni akarunk az utánunk jövő nemzedékért, akkor a szolidaritás és az áldozatvállalás elkerülhetetlen .

Ha teheti, segítsen, hogy mi is folyamatosan támogathassunk! Adományaikat a RO75OTPV211000619429RO01 bankszámlaszámon várják a kimagaslóan teljesítő, illetve rászoruló brassói magyar diákok.  Köszönjük!

Az Alapítvány elérhetősége:

Felfalusi Kovács Antal Alapítvány 
După Ziduri utca 3. szám 
500026-Brassó, Brassó megye 
Tel./fax: 0040-268-415355 
e-mail: pistadobolyi@yahoo.com

Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.