Szakkörök

A hírnév kötelez – röviden és tömören így foglalható össze az Áprily Lajos Főgimnázium legrégebb működő és legismertebb amatőr művészcsoportosulásának életfelfogása. A több tíz tagot számláló és több évtizedes múlttal rendelkező táncegyüttes jelenleg is heti átlag 2-3 órát próbál: a lelkesedést – az együttes irányítói szerint – az állandó fellépések tartják ébren.
Akár a többi tisztességes diákszövetség, a Nebulónia is diákjaink jogait képviseli, egyedi módon. 
Célunk, hogy életet, színt vigyünk a diákok olykor unalmas, máskor fárasztó hétköznapjaiba. De, ha ez túl hivatalosnak hallatszik, „egyszerűen” csak szeretnénk, ha a diákok még inkább megismernék egymást, ha részt vennének olyan eseményeken, programokon, melyek kellemes emléknek maradnak az iskolai évekből.

Figyelem, fegyelem, játék, csapat, fesztivál, improvizáció, szertartás, előadás, minden, ami színház, egyszóval: Grimasz .
A színjátszókör 1991 óta megszakítás nélkül működik. Minden tanév elején új tagok csatlakoznak, érthető tehát, hogy kezdetben a csapatépítő játékoké a főszerep, később pedig már jól összekovácsolódott csapat kezdhet ráhangolódni a színjátszásra, improvizációs, spontán, figyelemfejlesztő, szórakoztató gyakoraltok által.

Műsorukban szerepelnek kánonok, két- és háromszólamú egyházi művek, madrigálok és népdalfeldolgozások – az Áprily Lajos Főgimnázium kórusa 1990 októberében alakult. A 2006-ban átszervezett, eredetileg hatvan tagot számláló kórusban jelenleg főleg gimnazista diákok szerepelnek. A zenekarral együtt önálló hangversenyeket tart, fellép iskolai rendezvényeken, jótékonysági hangversenyeken, kórustalálkozókon, sőt hazai és nemzetközi kórusfesztiválokon is jelen van.

Az Áprily Lajos Főgimnáziumban a sakkoktatás a Megyei Sakkszövetség szakirányításával működik, 2008 októberétől.

Az Áprily Lajos Főgimnázium és a Megyei Sakkszövetség 2008 elején határozta el, hogy együttműködik sakkversenyek szervezésében és az iskolai sakkoktatás megindításában.

Visszhang = az Áprily Lajos Főgimnázium diáklapja, havonta jelenik meg a Brassói Lapok mellékleteként, diákok szerkesztik diákoknak (és bárki másnak, aki hajlandó elolvasni), mindenről tájékoztat, ami volt, van, illetve lesz, úgy ahogy azt egy valamirevaló újság szokta. Nagyon röviden ennyi lenne az újra megjelenő Visszhang jellemzése, de hogy ne fukarkodjunk ennyire a szavakkal, nézzük a sztorit teljes egészében.

Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.