Știri

Examenul de limba engleză pentru elevii claselor a VIII-a sesiunea 2023

ÎN ATENŢIA ELEVILOR CARE VOR SUSŢINE PROBE DE VERIFICARE LA LIMBI MODERNE

      Elevii vor intra in sălile în care au fost repartizaţi pentru examenul scris, cu 30 minute înaintea orei planificate. Vor avea asupra loc buletinul de identitate, iar în lipsa acestuia certificatul de naştere în original şi carnetul de note cu fotografie, semnat şi ştampilat.

      Pentru elaborarea lucrărilor scrise elevii vor folosi numai pix cu pastă albastră sau stilou cu cerneală albastră.

        Este interzisă intrarea în sălile de examen cu dicţionare, manuale, telefoane mobile etc.

Mai multe informații....