Logo_UE_Logo_Guvernul_Romaniei_Logo_PNRR

Anunț de presă
privind începerea implementării proiectului intitulat
„DOTAREA COLEGIULUI NAȚIONAL „ÁPRILY LAJOS” CU UN LABORATOR INTELIGENT („SMART LAB”), ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL”
la Colegiul Național „Áprily Lajos”
din Brașov, județul Brașov

Colegiul Național „Áprily Lajos” anunță începerea implementării proiectului intitulat „DOTAREA COLEGIULUI NAȚIONAL „ÁPRILY LAJOS CU UN LABORATOR INTELIGENT („SMART LAB”), ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL” și având codul F-PNNR-Smartlabs-2023-2253.

Proiectul se va derula în perioada 15.01.2024-31.01.2025, are o valoare totală de 351.209,46 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competențelor digitale avansate de către elevii din cadrul colegiului, prin asigurarea accesului la tehnologie în cadrul unui laborator digital inteligent adaptat la specificul colegiului, dotat cu echipamente dedicate.

Obiective specifice:

  • Dotarea instituției de învățământ cu infrastructura și resursele tehnologice necesare dezvoltării laboratorului digital inteligent
  • Dobândirea de către cadrele didactice ale colegiului, a competențelor necesare utilizării echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Responsabil proiect/persoana de contact:  prof.Köpe Andreea – director adjunct

E-mail contact: andreea.kope@gmail.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană-UrmătoareaGenerațieUE”

 http://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                                               http://www.facebook.com/PNRROficial/