Știri

Rezultatele obținute de candidații înscriși la Proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu program de predare bilingv/intensiv