Știri

Examenul de limba engleză pentru elevii claselor a VIII-a

ÎN ATENŢIA ELEVILOR CARE VOR SUSŢINE PROBE DE VERIFICARE LA LIMBI MODERNE

      Elevii vor intra in sălile în care au fost repartizaţi pentru examenul scris, cu 30 minute înaintea orei planificate. Vor avea asupra loc buletinul de identitate, iar în lipsa acestuia certificatul de naştere în original şi carnetul de note cu fotografie, semnat şi ştampilat.

      Pentru elaborarea lucrărilor scrise elevii vor folosi numai pix cu pastă albastră sau stilou cu cerneală albastră.

        Este interzisă intrarea în sălile de examen cu dicţionare, manuale, telefoane mobile etc.

PROBELE ORALE vor începe imediat după proba scrisă. De aceea elevii sunt rugaţi să nu părăsească incinta şcolii.
       Dacă sunt înscrişi şi la alte licee pentru probe de aptitudini, să anunţe comisia şi să solicite intrarea la proba orală imediat.

DATELE ȘI ORELE PENTRU SUSȚINEREA PROBELOR:

Limba engleză – 16 MAI 2018- ora 8.30 – 9.30 (scris); ora 10:00 (oral)

PROGRAM  PENTRU  ÎNSCRIERI:
14 MAI 2018   între orele 9:00 – 15:00
15 MAI 2018 între orele 9:00 – 12:00
ACTE NECESARE:  FIȘA DE ÎNSCRIERE SI COPIE CARTE DE IDENTITATE, (ÎNTR-O FOLIE DE PLASTIC )

**Rezultatele la proba de verificare la limbi moderne se afişează Marţi, 22 mai 2018 – ora 10,00
**Eventualele contestaţii se depun la secretariatul COLEGIULUI NAȚIONAL ”APRILY LAJOS” BRAȘOV, marţi, 22 mai 2018 între orele 10,00-12,00
**REZULTATELE FINALE, DUPĂ  CONTESTAȚII, SE VOR AFIȘA LA AVIZIERUL ȘCOLII ÎN DATA DE
25 MAI 2018 – ora 12,00
***Ridicarea anexelor fișelor de înscriere de către unitățile de învățământ se face în perioada  29  – 31 mai 2018
 
DIRECTOR,
Prof. ANTAL Annamaria