Rólunk írták

A Magyar Nyelv Napjai Brassóban

Kurkó János kapta a Nyelvőrzés Díját Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ) hétvégén Brassóban szervezte meg

a Magyar Nyelv Napjait. A háromnapos rendezvény keretében átadták a Nyelvőrzés Díját, anyanyelvi konferenciára került sor, és több országos verseny helyszíne volt a társszervező Áprily Lajos Főgimnázium.

A Kolostor utcai római katolikus templomban tartott megnyitó ünnepségen a nemzeti felelősség fontosságát hangsúlyozta dr. Péntek János egyetemi tanár, az AESZ elnöke, aki szerint a nemzet és az anyanyelvi hálózat egybekapcsolja a magyar műveltséget. Kötő József államtitkár a Művelődési és Oktatási Minisztérium nevében szólt a jelenlévőkhöz, elmondva, hogy globalizálódó világunkban is meg kell őrizzük legfontosabb kincsünket, az anyanyelvünket. A házigazdák nevében az Erdélyből illetve a Partiumból a magyar nyelv ünnepére érkezett diákokat, tanárokat, vendégeket Petki Pál, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium igazgatója és Aranyosi István, a megyei önkormányzat oktatásért felelő tanácsosa köszöntötte. A rendezvényt Csiszér Albert pápai prelátus áldotta meg, aki a magyarságtudatról szólva elmondta, az anyaországi hatalom műveletlen, gyökértelen emberek kezében van, és ennek eredménye illetve eredménytelensége a december ötödikei népszavazás.

A megnyitó ünnepélyes momentuma volt a Nyelvőrzés Díjának átadása, amelyet évente olyan személyiségnek ítél oda az elnökség, aki a magyar nyelv ápolásában, az anyanyelvi műveltség terjesztésében, és az anyanyelvhasználat bátorításában szerzett érdemeket. Rendhagyó módon idén nem az eddigi szokásokat követte az AESZ elnöksége a kitüntetendő személy kiválasztásában - mondta laudációjában Komoróczy György nyelvész, újságíró, a tavalyi díjazott. Nem nyelvész, nyelvművelő vagy író részesült a megtisztelő figyelemben, hanem Kurkó János György, a csíkszeredai Hockey Klub elnöke, aki tavaly decemberben úgy döntött, a jégkorongozó fiúk Bukarestből hazautaznak Csíkszeredába, mert a válogatott edzője megtiltotta a keret 16 játékosának, hogy egymás közt szabad idejükben magyarul beszéljenek. A szövetség a Nyelvőrzés Díjával méltányolta Kurkó János Györgynek és az általa vezetett csapatnak példamutató kiállását az anyanyelvhasználat szabadsága mellett - szólt Komoróczy György indoklása. Díjátvétel után Kurkó János közölte, mindenütt vannak beteg sejtek, és ez a román jégkorong-szövetségre is érvényes, hozzátette, a magyar hokisok elleni évek óta zajló diszkriminációt meg kell szüntetni. A kitüntetett párhuzamot vonva az anyaországi népszavazással kijelentette, a csíki jégkorongozók így szavaztak igennel az anyanyelvhasználat mellett.

A Magyar Nyelv Napjai keretében konferencia zajlott Magyarok és szászok a keleti végeken címmel, amelyen neves előadók értekeztek. Balázs János, a Brassói Lapok munkatársa a lakosság-összetétel drasztikus változásáról szólt, Pozsony Ferenc néprajzkutató a szászok és a magyarok egymáshoz való viszonyulását fejtegette, Balogh András egyetemi tanár egyebek mellett Honterus munkásságát ismertette, Kovács Lehel informatikus az általa szerkesztett hétfalusi csángó tájszógyűjteményből tallózott, Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője a szász kivándorlásról szólt a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének eddig megjelent kötetei tükrében, Péntek János egyetemi tanár a magyar és a szász kultúra összefonódását emelte ki. Az Áprily Lajos Főgimnáziumban a résztvevők kiállítást tekinthettek meg a környező falvakból összegyűjtött csángó emlékekből, a néprajzi múzeumban, pedig Borica-kiállítást láthattak az érdeklődök. Szombaton este Márk Attila előadóművész József Attila megzenésített verseiből adott elő. Vasárnap került sor a Magyar Nyelv Napjai keretében zajló, kisiskolások Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Versenyének, a középiskolások "Magyarok és szászok a keleti végeken" témájú vetélkedőjének, illetve a kis-, általános és középiskolások országos mesemondó versenyének a díjazására. A szervezők nevében Ördög-Gyárfás Lajos, az AESZ ügyvezető elnöke, Zsigmond Emese, a Napsugár gyermeklap főszerkesztője és Both Mária Brassó megyei szaktanfelügyelő közel hatvan könyv- és pénzjutalmat adott át a vetélkedőkön jó eredményt elért diákoknak.

Nagy Zsuzsanna

Az írás a metszes.hu portálon jelent meg 2005. április 14-én.Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.