Események

Ünnepelt az Áprily

Ünnepelt az Áprily

Október 6.: Áprily-emléknap a főgimnáziumban

 

Az Áprily Lajos Főgimnázium (volt Római Katolikus Főgimnázium) fennállásának 185. évében, valamint az iskola névadója, Áprily Lajos költő, esszé- és drámaíró, mȕfordító és tanár születésének 135., halálának 55. évfordulóján az iskola magyartanárai, dr. Dénes Andrea és Bokor Katalin szakmai előadásaival, szavalóversennyel és versillusztrációkkal idéztük fel az egész magyar nyelvterületen ismert és elismert irodalmi személyiség, Áprily Lajos emlékét, életútját, költészetét, ugyanakkor mȕfordításainak világirodalmi jelentőségét.

Az Áprily-versillusztráció pályázatra Brassó megye 4 magyar tannyelvȕ iskolájából, a brassói 2-es számú Diaconu Coresi Általános Iskolából, az alsórákosi Bethlen Sámuel Általános Iskolából, az apácai Apáczai Csere János Gimnáziumból, a Keresztvári Általános Iskolából, valamint a házigazda Áprily Lajos Főgimnáziumból érkeztek be a különböző technikákkal készült kreatív munkák: festmény, grafika, rajz és kollázs, összesen 48. A gimnáziumi tanulók és a középiskolás diákok alkotásait Ábrahám Imola képzőmȕvész, rajztanár és Bokor Katalin értékelte, majd rangsorolta és díjazta.

A versillusztráció-versenyen díjazott tanulók a következők:

V-VIII. osztály

I.díj: Dobai Emese – VIII.o., Bethlen Sámuel Általános Iskola, Alsórákos

II.díj: Erdei út-csoportmunka – Dobai Kinga, Cseh Tímea Mária, Bontea Tímea Mária, Pálfi Beatrix, Popa Emília, Ponvottris Krisztina – 2-es sz. Diaconu Coresi Általános Iskola, Brassó

III. díj: Varga Krisztina – VII.o., Apáczai Csere János Általános Iskola, Apáca

Dicséret: Török Brigitta Evelin – V.o., Keresztvári Általános Iskola

Különdíj: Kenyeres Anita Júlia – VI.A, Áprily Lajos Főgimnázium

IX-XII. osztály

I.díj: Váncsa Erika – XII.A, Áprily Lajos Főgimnázium

II.díj: Hajdó Annabella – XII.D, Áprily Lajos Főgimnázium

III. díj: Székely Kinga – XI.D, Áprily Lajos Főgimnázium

Dicséret: Hegedűs Szidónia – X.B, Áprily Lajos Főgimnázium

Felkészítő tanárok: Ábrahám Imola, Bogyó Szidónia, Esztergáros Mária, Vetró B. Sebestyén Csilla, Lemhényi Elemér, Dénes Andrea, Bokor Katalin és Ugron Levente.

Az Áprily-szavalóversenyen egy szabadon választott Áprily-verssel Brassó megye következő magyar tannyelvȕ iskoláiból vettek részt a versmondó diákok: a Zajzoni Rab István Elméleti Líceumból, az Áprily Lajos Főgimnáziumból, a kőhalmi St.O.Iosif Szakközépiskolából, a brassói 15-ös Általános Iskolából, a brassói 2-es sz. Diaconu Coresi Általános Iskolából, az alsórákosi Bethlen Sámuel Általános Iskolából és a Keresztvári Általános Iskolából, összesen 56 diák: 17 középiskolás és 39 gimnáziumi tanuló.

A két korcsoporthoz tartozó diákok társasága két különböző mezőnyben mérte össze tehetségét, előadói rátermettségét egy 3-3 tagú szakmai zsȕri előtt. Az értékelést, az eredményhirdetést és a díjazást a következő magyartanárok végezték el: Kovács Enikő (15-ös Általános Iskola), Péter Piroska (Barcaújfalusi Általános Iskola) és Bogyó Szidónia (Keresztvári Általános Iskola) a középiskolások mezőnyében, valamint Fekete Magda (George Moroianu Gimnázium és Középiskola), Vetró B. Sebestyén Csilla (Apáczai Csere János Általános Iskola) és Kis Edith (Áprily Lajos Főgimnázium) a gimnáziumi tanulók versenykategóriájában.

Az Áprily-szavalóverseny díjazottjai:

V-VIII. osztály

I.díj – Bálint Ambrus Ágoston – VI.A, Áprily Lajos Főgimnázium

  1. díj: Máthé Nimród – VII.A, Áprily Lajos Főgimnázium

III. díj: Székely Anna – VI.o., Zajzoni Rab István Elméleti Líceum

Dicséret: Gáspár Karola – VII.o., 15-ös Általános Iskola

Különdíj: Köpe Tisszó Yvette -VII.A, Áprily Lajos Főgimnázium

Felkészítő tanárok: Bokor Katalin, Kovács Enikő, Fülöp Károly

IX-XII. osztály

I.díj: Domokos Irisz Kamilla – XII.C, Áprily Lajos Főgimnázium

II.díj: Ambarus Júlia – IX.C, Áprily Lajos Főgimnázium

III. díj: Áros Sonia – XII.o., Kőhalmi Șt.O.Iosif Szakközépiskola

Dicséret és különdíj: Nagy Zsófia Csenge – IX.C, Áprily Lajos Főgimnázium

Felkészítő tanárok: Kis Edith és Esztergáros Mária

Minden díjazottat hivatalos oklevéllel és könyvvel jutalmaztunk, ugyanakkor minden résztvevőnek, diáknak és felkészítő tanárnak Áprily-emléklapot (részvételi oklevelet) nyújtottunk át.

Gratulálunk mindenkinek a szép eredményekért és köszönjük a Magyar nyelv és irodalom katedra minden tanárának az odaadó munkát, a szervezésben és a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítségét!

Külön köszönet illeti ugyanakkor a főgimnázium Igazgatóságát és a Brassó megyei tanfelügyelőséget a szakmai, erkölcsi és anyagi támogatásért, az emléklapokért, az oklevelekért és a könyvadományokért.

 

Bokor Katalin –

az Áprily-emléknap projekt-és programfelelőseRólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.