A sakk-kör

Az Áprily Lajos Főgimnáziumban a sakkoktatás a Megyei Sakkszövetség szakirányításával működik, 2008 októberétől.

Az Áprily Lajos Főgimnázium és a Megyei Sakkszövetség 2008 elején határozta el, hogy együttműködik sakkversenyek szervezésében és az iskolai sakkoktatás megindításában. Ennek az együttműködésnek első kézzelfogható eredményeként hosszú idő óta ismét nemzetközi sakkverseny lehetett Brassóban, a Városi Tanács pénzügyi támogatásával, 2008 augusztusában. Azóta már több, különböző szintű sakkversenyt szervezett a két intézmény.

Az Áprily Lajos Főgimnáziumban a sakkoktatás köri tevékenység formájában zajlik, heti két alkalommal, 2-2 órás időtartamban, átlag 20 tanuló részvételével, akik zömmel az I-VIII. osztályosok közül kerülnek ki.

Távlati cél, hogy opcionális tantárgy formájában lehessen tanítani a sakkot az iskolában, sokkal több tanuló bevonásával. Erre – egyelőre – a tanügyi rendszer merevsége és bürokratikus volta miatt nincs lehetőség.

Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.