A középiskola D osztálya

Angol-magyar szakirány, intenzív angoloktatással

Az angol-magyar szakirány keretében a hangsúly a humán tantárgyakon van. Kiemelt fontosságú tantárgyak az angol nyelv, a magyar nyelv és irodalom, a román nyelv és irodalom, földrajz és történelem. 

Elsősorban az alkalmazott idegen nyelv, jog, kommunikáció, média egyetemi szakok jó előkészítője ez az osztály.

Félévi dolgozatot a következő tantárgyakból írnak az angol-magyar szakirányosok: angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, latin, a kötelező, de választható tárgyak között pedig a történelem és földrajz szerepel (a diákok a három közül egyet választhatnak). 

A D osztály érettségi vizsgája a jelenlegi törvényes rendelkezések értelmében ((5508/06.10.2009 számú minisztériumi rendelet 1 sz. melléklete = Anexa 1 la O.M.E.C.I. nr. 5508/06.10.2009), a következőkből áll:
 A: szóbeli vizsga román nyelv és irodalomból
 B: szóbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból
 C: idegen nyelv vizsga (angol vagy német választható)
 D: digitális/számítógépkezelői képességeket felmérő vizsga
 E.a.: írásbeli vizsga román nyelv és irodalomból
 E.b.: írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból
 E.c.: írásbeli vizsga történelemből 
 E.d.: írásbeli vizsga egy választott szaktantárgyból: földrajz, logika, pszichológia, gazdaságtan, szociológia és filozófia közül lehet választani. 

A heti óraszámot a 5723/23.12.2003-as minisztériumi rendelet szabályozza, amelynek 2. számú melléklete értelmében IX. és X. osztályban az alább felsorolt kötelező tantárgyak oktatása a zárójelben feltüntetett heti óraszámnak megfelelően történik: román nyelv és irodalom (heti 4 óra), magyar nyelv és irodalom (heti 4 óra), angol nyelv (heti 5 óra) Anglia és az AEÁ földrajza és történelme (heti 1 óra), német nyelv (heti 2 óra), latin nyelv (heti 1 óra), matematika (heti 2 óra), fizika (heti 2 óra), kémia (heti 1 óra), biológia (heti 1 óra), történelem (heti 2 óra), földrajz (heti 2 óra), logika (IX. osztályban heti 1 óra), pszichológia (X. osztályban heti 1 óra), vallás (heti 1 óra), zene (heti 1 óra), rajz/esztétikai nevelés (heti 1 óra), testnevelés (heti 2 óra), számítógépkezelés (IX. és X. osztályban is heti 1 óra), vállalkozástan (X. osztályban heti 1 óra), informatika (heti 1 óra), illetve osztályfőnöki/tanácsadás és pályaorientáció (heti 1 óra).
 
XI. és XII. osztályban az 5718/22.12.2005-ös számú minisztériumi rendelet 2. számú melléklete értelmében a kötelezően oktatott tantárgyak köre a következő: román nyelv és irodalom (heti 4 óra), magyar nyelv és irodalom (heti 4 óra), angol nyelv (heti 5 óra), Anglia és az AEÁ kultúrája és civilizációja (heti 1 óra), német nyelv (heti 3 óra), latin nyelv (heti 2 óra XI. osztályban és heti 1 óra XII. osztályban), világirodalom (heti 1 óra), természettudományok (heti 1 óra), történelem (heti 2 óra), földrajz (heti 1 óra), gazdaságtan (XI. osztály, heti 1 óra), filozófia (XII. osztály, heti 1 óra), szociológia (heti 1 óra), rajz (heti 1 óra), vallás (heti 1 óra), testnevelés (heti 1 óra), számítógépkezelés (heti 1 óra), illetve osztályfőnöki/tanácsadás és pályaorientáció (heti 1 óra). XI. és XII. osztályban az említett minisztériumi rendelet 2 opcionális tantárgy bevezetésére nyújt lehetőséget.

Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.