A középiskola C osztálya

Természettudományok (biológia-kémia) szakirány

A természettudományok szakirány keretében a hangsúly – akárcsak a matematika-informatika osztály esetében – a reál tantárgyakon van. Kiemelt fontosságú tantárgyak a matematika, a kémia, a biológia és a fizika. 

Elsősorban orvosi, mérnöki, tudományos kutatói egyetemi szakok jó előkészítője a C osztály.

Félévi dolgozatot a következő tantárgyakból írnak a természettudományok szakosok: matematika, magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, illetve két, fizika, kémia és biológia közül választott tárgyból.
 
A természettudományok szakirány érettségi vizsgája, a jelenlegi törvényes rendelkezések értelmében (5508/06.10.2009 számú minisztériumi rendelet 1 sz. melléklete), a következő próbákból áll: 
 A: nyelvi kompetenciavizsga román nyelv és irodalomból
 B: nyelvi kompetenciavizsga magyar nyelv és irodalomból
 C: nyelvi kompetenciavizsga idegen nyelvből (a választahtó nyelvek az angol és a német)
 D: digitális/számítógépkezelői képességeket felmérő vizsga
 E.a.: írásbeli vizsga román nyelv és irodalomból
 E.b.: írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból
 E.c.: írásbeli vizsga matematikából
 E.d.: írásbeli vizsga egy választott szaktantárgyból: biológia, kémia, fizika és informatika közül lehet választani. 

A heti óraszámot a 5723/23.12.2003-as minisztériumi rendelet szabályozza, amelynek 2. számú melléklete melléklete értelmében IX. és X. osztályban az alább felsorolt kötelező tantárgyak oktatása a zárójelben feltüntetett heti óraszámnak megfelelően történik: román nyelv és irodalom (heti 4 óra), magyar nyelv és irodalom (heti 4 óra), angol nyelv (heti 2 óra), német nyelv (heti 2 óra), matematika (heti 4 óra), fizika (heti 3 óra), kémia (heti 3 óra), biológia (heti 2 óra), történelem (heti 1 óra), földrajz (heti 1 óra), logika (IX. osztályban, heti 1 óra), pszichológia (X. osztályban, heti 1 óra), vallás (heti 1 óra), zene, illetve razj/esztétikai nevelés (heti 1 óra), testnevelés (heti 2 óra), számítógépkezelés (heti 2 óra IX. osztályban és heti 1 óra X. osztályban), vállalkozástan (heti 1 óra, X. osztűlyban), informatika (heti 1 óra), valamint osztályfőnöki/tanácsadás és pályaorientáció (heti 1 óra). 

XI. és XII. osztályban az 5718/22.12.2005-ös számú minisztériumi rendelet 2. számú melléklete értelmében a kötelezően oktatott tantárgyak köre a következő: román nyelv és irodalom (heti 3 óra), magyar nyelv és irodalom (heti 3 óra), angol nyelv (heti 2 óra), német nyelv (heti 2 óra), matematika (heti 3 óra), fizika (heti 3 óra), kémia (heti 4 óra), biológia (heti 3 óra), történelem (heti 1 óra), földrajz (heti 1 óra), gazdaságtan (XI. osztályban, heti 1 óra), filozófia (XII. osztályban, heti 1 óra), vallás (heti 1 óra), testnevelés (heti 1 óra), számítógépkezelés (XI. osztályban heti 2 óra, XII. osztályban heti 1 óra), osztályfőnöki/tanácsadás és pályaorientáció (heti 1 óra). XI. és XII. osztályban az említett minisztériumi rendelet 2 opcionális tantárgy bevezetésére nyújt lehetőséget.

Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.