A középiskola A osztálya

Matematika-informatika szakirány, intenzív informatikaoktatással

A matematika-informatika szakirány keretében a hangsúly a reál tantárgyakon van. Kiemelt fontosságú tantárgyak a matematika, az informatika és a természettudományok. 

Manapság a diákok minden szakon tanulnak számítógép-kezelést (szövegszerkesztést, táblázat-kezelést, bemutató programok használatát), a matematika-informatika szakirány intenzív informatikaoktatása azonban a programozásra fekteti a hangsúlyt: algoritmusok összeállítását, adatbáziskezelést, programozási nyelvezeteket stb sajátítanak el ay itt tanuló diákok. Elsősorban mérnöki, programozói, tudományos kutatói egyetemi szakok jó előkészítője ez az osztály. 

Félévi dolgozatot a következő tantárgyakból írnak az A osztályok: informatika, matematika, magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, illetve fizika, kémia vagy biológia szerepel (utóbbi három közül egy választásra). 

A matematika-informatika szakirány érettségi vizsgája, a jelenlegi törvényes rendelkezések értelmében (5508/06.10.2009 számú minisztériumi rendelet 1 sz. melléklete = Anexa 1 la O.M.E.C.I. nr. 5508/06.10.2009) , a következőkből áll: 

A: nyelvi kompetenciavizsga román nyelv és irodalomból 
B: nyelvi kompetenciavizsga magyar nyelv és irodalomból 
C: nyelvi kompetenciavizsga idegen nyelvből (a választahtó nyelvek az angol és a német) 
D: digitális/számítógépkezelői képességeket felmérő vizsga 
E.a.: írásbeli vizsga román nyelv és irodalomból 
E.b.: írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból 
E.c.: írásbeli vizsga matematikából 
E.d.: írásbeli vizsga egy választott szaktantárgyból: informatika, fizika, kémia és biológia közül lehet választani. 

A heti óraszámot a 5723/23.12.2003-as minisztériumi rendelet szabályozza, amelynek 2. számú melléklete értelmében IX. és X. osztályban az alább felsorolt kötelező tantárgyak oktatása a zárójelben feltüntetett heti óraszámnak megfelelően történik: román nyelv és irodalom (heti 4 óra), magyar nyelv és irodalom (heti 4 óra), angol nyelv (heti 2 óra), német nyelv (heti 2 óra), matematika (heti 4 óra), fizika (heti 3 óra), kémia (heti 2 óra), biológia (heti 2 óra), történelem (heti 1 óra), földrajz (heti 1 óra), logika (IX. osztályban, heti 1 óra), pszichológia (X. osztályban, heti 1 óra), vallás (heti 1 óra), zene (heti 1 óra), rajz/esztétikai nevelés (heti 1 óra), testnevelés (heti 2 óra), számítógépkezelés (heti 2 óra IX. osztályban és heti 1 óra X. osztályban), vállalkozástan (X. osztályban, heti 1 óra), elméleti informatika (heti 1 óra), gyakorlati informatika (heti 3 óra), illetve osztályfőnöki/tanácsadás és pályaorientáció (heti 1 óra). 

XI. és XII. osztályban az 5718/22.12.2005-ös számú minisztériumi rendelet 2. számú melléklete értelmében a kötelezően oktatott tantárgyak köre a következő: román nyelv és irodalom (heti 3 óra), magyar nyelv és irodalom (heti 3 óra), angol nyelv (heti 2 óra), német nyelv (heti 2 óra), matematika (heti 4 óra), fizika (heti 3 óra), kémia (heti 1 óra), biológia (heti 1 óra), történelem (heti 1 óra), földrajz (heti 1 óra), gazdaságtan (XI. osztályban, heti 1 óra), filozófia (XII. osztályban, heti 1 óra), vallás (heti 1 óra), testnevelés (heti 1 óra), elméleti informatika (heti 4 óra), gyakorlati informatika (heti 3 óra), valamint osztályfőnöki /bés pályaorientáció (heti 1 óra). XI. és XII. osztályban az említett minisztériumi rendelet 2 opcionális tantárgy bevezetésére nyújt lehetőséget.

Rólunk

Az Áprily Lajos Főgimnázium Brassó egyetlen és Brassó megye legnagyobb magyar nyelvű középiskolája, az egykori brassói Római Katholikus Főgimnázium utódja. Központi épületét Alpár Ignác tervei alapján építették föl a brassói belváros északi szögletében, az úgynevezett Tímár-telken.