szakkörök

A Búzavirág Népi Együttes

A hírnév kötelez – röviden és tömören így foglalható össze az Áprily Lajos Főgimnázium legrégebb működő és legismertebb amatőr művészcsoportosulásának életfelfogása. A több tíz tagot számláló és több évtizedes múlttal rendelkező táncegyüttes jelenleg is heti átlag 2-3 órát próbál: a lelkesedést – az együttes irányítói szerint – az állandó fellépések tartják ébren. A csapat 1949 óta megszakítás nélkül tevékenykedik, mára Brassó megye legnépszerűbb táncegyüttesévé nőtte ki magát. Szinte nincs olyan település a Barcaságon, ahol a Búzavirág Népi Együttes legalább egyszer ne lépett volna fel. Talán nem érdektelen megjegyezni, hogy a múlt rendszerben az állami kultúrintézmények is elismérték értékeit.endezvén

A Grimasz színjátszó csoport

Figyelem, fegyelem, játék, csapat, fesztivál, improvizáció, szertartás, előadás, minden, ami színház, egyszóval: Grimasz.
A színjátszókör 1991 óta megszakítás nélkül működik. Minden tanév elején új tagok csatlakoznak, érthető tehát, hogy kezdetben a csapatépítő játékoké a főszerep, később pedig már jól összekovácsolódott csapat kezdhet ráhangolódni a színjátszásra, improvizációs, spontán, figyelemfejlesztő, szórakoztató gyakoraltok által. Hetente kétszer tréningezik, tervezget és készül az amatőr diáktársulat, amely a kulturális megemlékezésekre és könyvbemutatókra versösszeállítással, a diákszínjátszó-fesztiválokra és ünnepi iskolai alkalmakra pedig eredeti ötletekkel átdolgozott színjátékokkal készül.

A kórus

Műsorukban szerepelnek kánonok, két- és háromszólamú egyházi művek, madrigálok és népdalfeldolgozások – az Áprily Lajos Főgimnázium kórusa 1990 októberében alakult. A 2006-ban átszervezett, eredetileg hatvan tagot számláló kórusban jelenleg főleg gimnazista diákok szerepelnek. A zenekarral együtt önálló hangversenyeket tart, fellép iskolai rendezvényeken, jótékonysági hangversenyeken, kórustalálkozókon, sőt hazai és nemzetközi kórusfesztiválokon is jelen van.

Hagyományos karácsonyi koncertjét az iskola dísztermében mutatja be a téli szünidő előtti utolsó héten.Vezetője Szígyártó Mária zenetanárnő.

A Nebulónia

Akár a többi tisztességes diákszövetség, a Nebulónia is diákjaink jogait képviseli, egyedi módon. Célunk, hogy életet, színt vigyünk a diákok olykor unalmas, máskor fárasztó hétköznapjaiba. De, ha ez túl hivatalosnak hallatszik, egyszerűen csak szeretnénk, ha a diákok még inkább megismernék egymást, ha részt vennének olyan eseményeken, programokon, melyek kellemes emléknek maradnak az iskolai évekből. A Nebulónia Diákszövetség csapata meglehetősen változatos, szinte mindig hallani új, váratlan ötleteket, vagy akár vicces véleményeket.

 Akár a többi tisztességes diákszövetség, a Nebulónia is diákjaink jogait képviseli, egyedi módon. Célunk, hogy életet, színt vigyünk a diákok olykor unalmas, máskor fárasztó hétköznapjaiba. De, ha ez túl hivatalosnak hallatszik, egyszerűen csak szeretnénk, ha a diákok még inkább megismernék egymást, ha részt vennének olyan eseményeken, programokon, melyek kellemes emléknek maradnak az iskolai évekből. A Nebulónia Diákszövetség csapata meglehetősen változatos, szinte mindig hallani új, váratlan ötleteket, vagy akár vicces véleményeket.A Nebulónia
Akár a többi tisztességes diákszövetség, a Nebulónia is diákjaink jogait képviseli, egyedi módon.
Célunk, hogy életet, színt vigyünk a diákok olykor unalmas, máskor fárasztó hétköznapjaiba. De,
ha ez túl hivatalosnak hallatszik, „egyszerűen” csak szeretnénk, ha a diákok még inkább
megismernék egymást, ha részt vennének olyan eseményeken, programokon, melyek kellemes
emléknek maradnak az iskolai évekből. A Nebulónia Diákszövetség csapata meglehetősen
változatos, szinte mindig hallani új, váratlan ötleteket, vagy akár vicces véleményeket.A Nebulónia
Akár a többi tisztességes diákszövetség, a Nebulónia is diákjaink jogait képviseli, egyedi módon.
Célunk, hogy életet, színt vigyünk a diákok olykor unalmas, máskor fárasztó hétköznapjaiba. De,
ha ez túl hivatalosnak hallatszik, „egyszerűen” csak szeretnénk, ha a diákok még inkább
megismernék egymást, ha részt vennének olyan eseményeken, programokon, melyek kellemes
emléknek maradnak az iskolai évekből. A Nebulónia Diákszövetség csapata meglehetősen
változatos, szinte mindig hallani új, váratlan ötleteket, vagy akár vicces véleményeket.A Nebulónia
Akár a többi tisztességes diákszövetség, a Nebulónia is diákjaink jogait képviseli, egyedi módon.
Célunk, hogy életet, színt vigyünk a diákok olykor unalmas, máskor fárasztó hétköznapjaiba. De,
ha ez túl hivatalosnak hallatszik, „egyszerűen” csak szeretnénk, ha a diákok még inkább
megismernék egymást, ha részt vennének olyan eseményeken, programokon, melyek kellemes
emléknek maradnak az iskolai évekből. A Nebulónia Diákszövetség csapata meglehetősen
változatos, szinte mindig hallani új, váratlan ötleteket, vagy akár vicces véleményeket.

A sakk-kör

Az Áprily Lajos Főgimnáziumban a sakkoktatás a Megyei Sakkszövetség szakirányításával működik, 2008 októberétől.

Az Áprily Lajos Főgimnázium és a Megyei Sakkszövetség 2008 elején határozta el, hogy együttműködik sakkversenyek szervezésében és az iskolai sakkoktatás megindításában. Ennek az együttműködésnek első kézzelfogható eredményeként hosszú idő óta ismét nemzetközi sakkverseny lehetett Brassóban, a Városi Tanács pénzügyi támogatásával, 2008 augusztusában. Azóta már több, különböző szintű sakkversenyt szervezett a két intézmény.

A Visszhang

Visszhang = az Áprily Lajos Főgimnázium diáklapja, havonta jelenik meg a Brassói Lapok mellékleteként, diákok szerkesztik diákoknak (és bárki másnak, aki hajlandó elolvasni), mindenről tájékoztat, ami volt, van, illetve lesz, úgy ahogy azt egy valamirevaló újság szokta. Nagyon röviden ennyi lenne az újra megjelenő Visszhang jellemzése, de hogy ne fukarkodjunk ennyire a szavakkal, nézzük a sztorit teljes egészében.
Valamikor a kilencvenes évek derekán néhány lelkes diák gondolt egyet, és megszerkesztette az akkori Áprily Lajos Elméleti Líceum diákújságját, melyet Visszhang névre keresztelt. Hogy miért pont a Visszhang jutott eszükbe? Ezt nem tudjuk, de a név azért sugall egy-két dolgot annak viselőjéről , illetve a szándékról, amely odaadományozta őt.

A vitakör

A vitamozgalom a demokrácia és a kultúrált párbeszéd alapértékeire épül, kitüntetett célja a játékban résztvevő fiatalok felkészítése az aktív társadalmi életre. A vitázás nyitott és kritikus/polémikus gondolkodásra serkenti a bekapcsolódókat, a tolerancia és a felelősségvállalás legfőbb értékeit hivatott reprezentálni. Nyelvi tekintetben a vita a világos kifejezésmódra, tömörségre, egyértelműségre és koherenciára összpontosít.
Az Áprily Lajos Főgimnázium ban korábban három vitaklub is működött, ezek közül jelenleg azonban csupán a középiskolások, Vita virtuózai névre keresztelt csapata aktív. A vitatevékenység, melyet Vandra Attila tréner irányít, lényegében olyan, időszakos rendszerességgel megtartott csoportos találkozások, melyeken a diákok különböző tematikájú vitaszerű beszélgetéseket folytatnak.