Partnerek

A hazai iskolarendszert elemző tudományos munkák gyakran visszaköszönő kritikája, hogy a közoktatásban lényegesen nagyobb a hangsúly az elméleti képzésen, mint a gyakorlati tapasztaláson. Leginkább a végzős diákok érezhetik, olykor mekkora szakadék tátong az iskolai és az iskolán kívüli valóság közt. Az Áprily Lajos Főgimnázium hazai és nemzetközi partnerkapcsolatai épp a közoktatás elhibázott stratégiájából fakadó hátrányt hivatottak leküzdeni. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, a brassói magyar középiskola intézményi önállósulása óta számos stabilnak bizonyuló partnerkapcsolatot sikerült létrehoznunk és számos nemzetközi projektben vettünk/veszünk részt.

Az ACES ( Academy of Central European Schools) program

Iskolánk 2007 óta tagja a bécsi Interkulturelles Zentrum által kezdeményezett közép-európai iskolahálózatnak (A szervezetnek 15 tagországa van.). A projekteket az ERSTE Bank anyagi támogatásával valósítják meg. Évente hirdetnek meg egy-egy témakört, amelyen belül pályázni lehet partnerkapcsolatban kivitelezhető tudományos, kulturális, kutatási munkák lebonyolítására.
A cél egymás megismerése és elfogadása, szociális készségeink fejlesztése. A 2007/2008-as iskolai évben egy szlovén partneriskolával mélyedtünk történelmi jellegű kutatásokba, és tevékenységünket a nemzetközi szakemberekből álló bizottság több mint 20 pályázat közül ítélte legjobbnak.
2009-ben a XXI. századi szubkultúrák témakörében küldtünk kiállításra anyagot. A program áprilys koordinátor-tanára Strigoi-Szabó Edith.

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium

Az Áprily Lajos Főgimnázium és a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium közti, 1990 óta tartó együttműködés leglátványosabb eredménye a székelyzsombori kulturális, hagyományőrző és műemlékvédő tábor létrejötte, melynek állandó programpontjai közé tartozik a székelyzsombori Zólya-porta javítása. 2006-ban megkezdődött a volt kemenceház és nyárikonyha újjáépítése, 2007-ben a tető megújítása, szigetelése folyt, 2009 nyarán pedig a fürdőhelyiségek is elkészültek. Ezen túlmenően a táborban rendszeresek a kirándulások a környék nevezetes városaiba, a gyalogtúrák, a falubelieket segítő önkéntes mezőgazadsági munka, az előadások, a beszélgetések kulturális, irodalmi, történelmi témákról, a játékok és sportrendezvények, a kézműves foglalkozások, de általában nem maradnak el a falubeli gyerekeket aktivizáló programok sem. Bár a tábor túlélésének alapvető feltétele az állandó újítás, a fenti programpontok erőteljes hagyománnyal bírnak – aki Zsombort választja, ismeri a tábor hangulatát, életérzését.

Ami az együttműködés intézményes kereteit illeti, 2009 novemberében a Főgimnázium X. A osztályközössége látogatott Budapestre, ahol a brassói diákok kötelező iskolai programokon vettek részt, meglátogatták a Csodák Palotáját, a Planetáriumot, illetve közös szabadidős programokat szerveztek a berzsenyis diákokkal.
A tervek szerint a Berzsenyi X. B osztálya 2010 májusában viszonozza a látogatást.

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumról a http://www.berzsenyi.hu címen tudhatnak/tudhattok meg többet.

A zsombori tábor önálló honlapját itt (http://www.berzsenyi.hu/szekelyzsombor/) találja/találjátok.

A Brassói Lapok

A világ legrégibb, ma is megjelenő magyar nyelvű sajtótermékének tekinthető Brassói Lapok állandó médiatámogatója az Áprily Lajos Főgimnázium ban zajló iskolai és iskolán kívüli tevékenységeknek. A lap kiadója ráadásul önköltségén, a csütörtökönként megjelenő Brassói Lapok havi mellékleteként publikálja az iskola pár évvel ezelőtt újraindult diáklapját, a Visszhangot . 2009 nyarán a Brassói Lapok kezdeményezésére jött létre a méDIÁK , az I. Kárpát-medencei magyar diákújságíró-tábor a Sepsiszentgyörgy melletti Benedek-mezőn. A Főgimnázium által is támogatott, a hazai magyar médiában dolgozó ismert személyiségek részvételével lezajlott ötnapos rendezvény házigazdái a Brassói Lapok felnőtt (és mégis lelkes) szerkesztői és a Visszhang diákszerkesztői voltak.

A Comenius1 projekt

Kétéves időtartamú (2008-2010), Comenius 1 névre keresztelt pályázat megbeszélése és összeállítása céljából gyűltek össze az Áprily Lajos Főgimnáziumban öt ország hat iskolájának képviselői 2008 januárjában. Néhányukkal közülük, a két finn iskolával és a pécsi Janus Pannonius Gimnáziummal már korábban is együttműködtünk más projektek kapcsán. A Comenius 1 -hez azonban újabb partnerek, egy cseh és egy görög iskola tanárai is csatlakoztak. Közel egyhetes kemény munka után született meg az a Biztonságos és egészséges iskola címet viselő dolgozat, mely a kétéves együttműködés alapjait rögzíti. A pályázatot az Európai Bizottság el is fogadta. A közös projekt olyan kérdéseket taglal, amelyek egész Európában rengeteg gondot okoznak az iskoláknak és a gyereket nevelő családoknak egyaránt: nem csupán tudomásul veszi a problémás diákok létezésének tényét, hanem feltérképezi a problémák megoldásának lehetséges módozatait, a tanulásösztönzés járható útjait, továbbá javaslatot tesz az iskolai agresszió megfékezésére. A tervek szerint a kivitelezéshez iskolánként megközelítőleg 200-260 diákra és 6-7 tanárra lesz szükség.

Az aradi Csiky Gergely Iskolacsoport

A határmenti szórványiskola közelmúltja többé-kevésbé hasonlít az Áprily Lajos Főgimnáziuméra. Hosszas vitát követően 2000-ben nyerte vissza önállóságát az aradi tanintézmény, melyben jelenleg elemi, gimnáziumi és középiskolai szintű magyar oktatás is zajlik, és amellyel az Áprily Lajos Főgimnázium hosszú évek óta partnerkapcsolati viszonyban áll. A két iskola küldöttsége rendszeresen igyekszik jelen lenni egymás kulturális eseményein, ünnepi alkalmain.A 170 éves ünnepi rendezvények megnyitóján például Koródi Hajnalka tolmácsolta a Csiky Gergely tanári közösségének üdvözletét.

A Felfalusi Kovács Antal Alapítvány

A Felfalusi Kovács Antal Alapítvány és az Áprily Lajos Főgimnázium közti partnerségi viszony leírását az FKA menüpontban találják/találjátok.

A pécsi Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskola

A Főgimnázium testvériskolai kapcsolatai közül a pécsiekkel fenntartott közreműködés az egyik legstabilabbnak tűnő, 2001 óta gyakorlatilag minden évben sikerül több napra kiterjedő közös programot szerveznie a két történelmi múlttal rendelkező iskolának. Az áprilys középiskolások több osztályból és évfolyamról összeálló csoportja legutóbb 2009 októberében járt a Janus Pannonius Gimnáziumban, a pécsiek – akárcsak a budapesti berzsenyisek – 2010 tavaszán látogatnak Brassóba. A csereprogramnak hivatalos, tanórai látogatások formájában megmutatkozó és tanórán kívüli, szabadidős programpontjai egyaránt lesznek.

A pécsi Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskoláról a www.janus-pecs.sulinet.hu címen tudhatnak/tudhattok meg többet.

A brassói Mikó András Alapítvány

A fiatalon, tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori áprilys diák, Mikó András emlékére 1998-ban létrehozott, a hivatalos jogi és törvényes keretek közt Bálint Ferenc tanár-elnök vezényletével működő Mikó András Alapítvány legfőbb elgondolása, hogy az irodalom, filozófia, színjátszás, valamint filmkészítés területén kimagasló teljesítményt nyújtó, kreatív fiatalokat támogassa.

Az Alapítvány rendszeresen jutalmazza a különböző irodalmi versenyeken, így a Bartalis János szavalóversenyen , a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen , az Irodalmi Kreativitás Verseny en és az Alternatív Irodalmi Verseny en jól szereplő diákokat. Jutalomban részesíti a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar nyelv és irodalom Kar ának ígéretes végzős irodalmárait, s a tehetségápolás brassói viszonyokhoz idomított változataként, az iskolai tanévzáró alkalmával az Áprily Lajos Főgimnázium azon végzős diákját tüntetik ki Mikó András-emlékdíjjal, aki a négyéves középiskolai teljesítménye alapján alkalmasnak tűnik a fiatalon elhunyt író szellemi örökségének továbbvitelére.

A Mikó András Alapítvány ról a www.mikoaa.ro címen tudhatnak/tudhattok meg többet.

A derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Debrecentől alig 10-15 kilométerre lévő Derecske bonyolult nevű iskolájával közösen a Áprily Lajos Főgimnázium ugyan nem alakított ki a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziummal vagy a pécsi Janus Pannonius Gimnázium és Szakközépiskolával már hagyományossá vált cserediák-programhoz hasonló gyakorlatot, a két iskola tanári közösségének küldöttségei mégis évente találkoznak. Az alkalmat rendszerint a két intézmény végzős osztályainak nagykorúsítási ünnepsége, ahogy arrafele fogalmaznak, szalagtűzője szolgáltatja.

A kapcsolatot egyébként az is szorosabbá teszi, hogy a rendvédelmi ismeretek átadására szakosodott derecskei iskolában a brassói származású és az Unirea Líceum magyar tagozatán ban érettségizett Török Emese oktat angol nyelv és irodalmat.

A derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumról a www.rakoczi-derecske.sulinet.hu címen tudhatnak/tudhattok meg többet.