Közösség

A brassói magyar középiskolában 1872 és 1979 között végzett diákok névsorát az iskola fennállásának 155. évfordulója alkalmából szerkesztett ünnepi kiadványaban összegezte Papp József nyugalmazott tanár.

Honlapunk az önállósult Áprily Lajos Elméleti Líceumban (az iskola 2004 szerezte vissza a főgimnáziumi státuszt, azóta az Áprily Lajos Főgimnázium nevet viseli) 1991 óta leérettségizett diákok névsorával egészíti ki a brassói magyar közösség részleges adatbázisaként is felfogható leltárt. Az Unirea Líceum magyar tagozata az 1990/1991-es tanévben költözött vissza a történelmi iskolaépületbe, az első érettségi vizsgát 1991 júniusában tartották.

Adatbázisunk hiánypótló is, mert az elmúlt években megjelent kiadványaink sosem nyújtottak elegendő felületet a tanulóéveik által az Áprily Lajos Főgimnázium tág értelemben vett közösségébe tartozó véndiákok névjegyzékének közlésére. A névsorok az iskolában fellelhető hivatalos anyakönyvek alapján készültek, az esetlegesen előforduló hibákért így megértésüket/megértéseteket kérjük. Az ezzel kapcsolatos észrevételeit/észrevételeiteket kérjük, jelezze/jelezzétek a webszerkesztőségnek. Köszönjük.

Végzős osztályok

Keresés

Diák neve szerint: Tanév szerint: Osztály szerint:
1990/1991XII.AOsztályfőnök: Bencze Mihály
Ambrus Endre, Áros Levente, Barabás Boglárka, Bíró Ildikó, Bíró Katalin, Bodó Juliánna, Bodor Ildikó, Bokor Sándor, Buzogány Tihamér Csabai Levente, Csíki Béla, Fehér Kinga-Melinda, Füzi Edit, Hadnagy Levente, Kendi Csilla, Kerezsi Tibor, Kovács Kálmán, Köpe Csaba, László Csilla-Emese, Liszka Pál, Márton Tibor, Miklós Tünde, Orbán János Dénes, Orbán László, Pál Attila, Sárközi Zsolt-Sándor, Simon Emese-Réka, Simon Miklós, Szakács Melinda-Anna, Szász József, Szőke Levente, Szotyori Emese-Zita, Tănase Zita, Tóthpál Csilla, Tölgyes Ágota, Zakariás Barna


XII.BOsztályfőnök: Bálint Ferenc
András Zita-Emese, Barabás Júlia-Anikó, Barabás Éva, Benedek József, Bibó István-Olivér, Bíró Margitka, Bíró Róbert, Borcsa Judit, Bölöni Tünde, Both Jolánka, Brok Melinda, Csíki Attila, Csíki Kinga, Csíki Zsófia-Ingrid, Csüdör Mónika, Demeter Mária-Magdolna, Donáth Tibor, Füzi Csaba, Galicza Ildikó, Gondos István, György Izabella-Zsófia, Illyés Irma, Jakab László, Kolesa Edit-Gabriela, Kubanda Zoltán, Kulcsár Tünde-Ildikó, Marosi Barna, Nagy Mária, Nyegró Katalin, Oláh Ildikó, Orbán János-Szilveszter, Pál Judit-Erzsébet, Soós Judit-Imola, Ştefan Erzsébet, Sugár István, Szabó Ida, Szabó Katalin, Tana Elisabeta-Enikő


1991/1992XII.AOsztályfőnök: Papp Anna
Bálint Csaba, Bálint Andrea, Boda Levente, Boér Olga-Kinga, Bot Gábor, Brassai Krisztina, Dobai Gyöngyi, Gál Szabolcs, Gál Attila, Geréb Rozália, Gergely Béla Zsolt, Gyerkó András, Győrfy Csilla, Keresztes Izabella, Kiss Zoltán, Kovács Lóránd, Kozma Krisztina, Kulcsár János, László Csilla, Márk Katalin-Kinga, Mátéfi Anna-Enikő, Muşan Antal, Nyáguly Tünde, Pásztori Géza, Szitás Árpád, Szokol György, Tódor Gyula-Lóránt, Tóth Viorica, Virtyó Annamária


XII.BOsztályfőnök: Bădău Tünde-Irén
Albert Editke, Albert László, Bagoly Gyula, Barcsa Annamária-Erika, Berecz Mária, Benedek Péter, Bibó Adélka, Bíró Erika, Boér Attila-László, Bogos Attila-Csaba, Bölöni Ana, Bölöni Enikő, Demeter Edith, Dombay Cecília-Lenke, Erzse Tünde, Fejér Piroska, Fleischmman Kinga, Fűzi Imola, Gödri János, Gyergyai Tünde-Enikő, Jurcsuk Imre-Ottó, Kocs Hajnalka, Kurkó Incze, Nagy Enikő, Nagy Eszter, Orbán Róbert, Orbán Béla, Paizs Ildikó, Piroska Imre, Szabó Melinda, Székely Izolda


XII.COsztályfőnök: Lay Magda
Bíró Gabriella, Brezina Gabriela, Bodola Zsolt, Demeter Melinda, Demes Éva, Domokos László, Farkas Erika, Fabich Károly, Feleki Ildikó, Gál Mónika, Golicza Ildikó, György Mária-Magdolna, Jakab Stefán, Kádár János, Kádár Zita, Kapitány Enikő, Lukács Eszter-Veronka, Magyari Gábor-Szabolcs, Markó Enikő, Muntean Stefánia-Mária, Polgár Emília, Popsiu Csilla, Sylveszter László-Zsolt, Stroe Attila, Szalontai Iuliana, Szilassy Zita-Enikő, Tankó Gabriela


1992/1993XII.AOsztályfőnök: Szilágyi János
Baló Ildikó-Gabriella, Bányay Katalin, Benedek Ágnes, Benedek Zsolt, Bot Imola, Csató Endre, Despa Csilla, Fejér Endre-Pál, Gál Mária, Gergely András-Szabolcs, Gombás Sándor-Csaba, Gödri András, Kászoni Attila, Keresztes Emőke, Kovács Lehel-István, Markó Lehel-Csongor, Márton Enikő-Emese, Nagy Ildikó-Enikő, Nyáguly Sándor-István, Pál Edith, Rigó Hajnal, Sánta Nándor-József, Sebestyén Csilla, Szász Tünde, Szén Csaba, Szőcs Tamás-László, Tóthpál László, Vitos Ildikó


XII.BOsztályfőnök: Vandra Mária
Antal Edit, Aranyi Attila, Balogh Melinda, Barcsa Marcella, Coveşan Ibolya-Izabella, Cseh Elemér, Csergő Emese, Erdő-Bálint Zsófia, Gyergyai Erika-Gabriella, Imecs István-Miklós, Imecs Mária-Gyöngyi, Juhász Mónika, Ketesdi Imre, Kiss Rozália, László Anna, László Szabolcs-Zsolt, Lőrincz Erika, Mátyás Vilma, Miklós Erika, Nagy Ida, Pál Lóránd, Pokorny László, Rendi Gyula, Szabó Albert, Szabó Emőke-Anna, Tompa Gizella-Réka, Zavicsa Juliánna


XII.COsztályfőnök: Barkó Ildikó
Antal Péter-Lehel, Balázs Edith-Tünde, Balogh Ibolya, Băcioiu Izabella, Böjte Kinga, Budai Tünde, Deteşanu Maria-Cristina, Dénes Ibolya, Dobra Katalin, Ferencz Gabriella-Enikő, Fóris Anna, Isztojka Ibolya, Kajtor Tünde, Kapitán Levente, Kálnoki Piroska, Kerekes Ildikó, Keresztes Enikő-Rozália, Kiss-Nemecsek Melinda, Lukács Izabella, Miklós Judith-Andrea, Nakó Etelka, Orbán Attila, Orbán Enikő, Orbán Tünde, Pajorin Erika-Réka, Sándor Gyöngyike, Sűkősd Margit, Sipos Ildikó, Tikosi Tünde, Veres Judith-Emese


1993/1994XII.AOsztályfőnök: Márton Attila
Balla Enikő, Bálint Andrea-Timea, Benedek Csaba-Ferenc, Bodros Annamária, Boros Szabolcs, Buna Botond, Dénes Hajnal-Judith, Fazakas Gábor, Fejér Izabella-Ibolya, Fekete Ludovic, Imecs Noémi-Melinda, Joó István, Krutsch Walter-János, Lőrincz Jenő-Mihály, Márton Lóránt-László, Meisel József, Mihály Kinga-Mária, Sánta Attila-Sándor, Soós Tibor-Pál, Sütő Károly, Szabó Enikő, Szabó Ildikó, Szőke Kinga, Toma Ştefania-Andriana, Tűzes Zoltán, Ugrai István-Lóránd, Ungváry Ernő, Zsigmond Csilla-Dalma


XII.BOsztályfőnök: Rajcsek István
Barcsa István, Ban Mihai, Coconea István, Fam-Boldizsár Konrád-Jenő, Fejér Levente, Gires Éva, Hegyi Réka, Kocsis Ildikó, Lay Ágota, Lăpuşneanu Edwin-Sándor, Pál Zoltán, Papp Edith, Pünkösti Mihály, Römer Klaudia-Izabella, Sándor Katalin-Ildikó, Simon Szilveszter-Kázmér, Smazenka Hunor István, Szécsi Sándor, Székely Lajos, Vajda Sándor, Zsarnóczay Attila-Péter


XII.COsztályfőnök: Jónás István
Bedő Izabella, Benedek Izabella, Borbély Melinda, Bíró Antal, Boldis Szilamér-Mihály, Bucs Emese, Ciubotaru Monica-Andreea, Dezső Enikő, Finyák Lórand-Attila, Gáspár Attila-István, Jakab Enikő, Kóródi Izabella-Tünde, László Réka, Lőrincz Claudia-Clara, Mag Piroska, Magyari Árpád, Magyari Emese-Kinga, Máté Tünde, Mezei Melinda, Papp Ágnes-Irma, Péterfi Éva-Izabella, Puski Henrietta-Ilonka, Szabó József-Csaba, Szakács-Simon Izabella, Soltész Anna-Mária, Tamás Annamária, Tamás Melinda, Thiess Melinda


XII.DOsztályfőnök: Bădău Tünde-Irén
Bagoly Csilla, Bartók Erika-Dóra, Bidiga Márta-Enikő, Boka Gyöngyi, Budai Noémi, Burján Erika, Czintos Emese, Csekme Edith, Daradics Zsigmond, Dávid Zsigmond-Levente, Demeter Éva, Erzse Johanna-Imola, Erzse Tünde-Mária, Horvát Róbert, Kapitán Csaba, Kolumbán Kinga, Lécz Corina, Lovas Melinda, Nyárádi Gabriella-Csilla, Pál Katalin, Szász Jolán, Szőke Ildikó, Török Ágnes, Varga Gizella, Veres Brigitta, Zólya Ildikó


XII.EOsztályfőnök: Şerban Gabriela
Aczél Franciska, Albert Kinga, Arnócz Hajnalka, Bálint Emese, Bunica Cristina, Crişan Edit-Ecaterina, Daradics Kinga-Zita, Deák Melinda, Gáll Enikő, Ilkei Edith, Jakab Ildikó, Kászoni Enikő, Kertész Zoltán, Makai Gabriella-Csilla, Miklós Kinga, Nagy Andrea-Izabella, Nagy Ildikó, Pakot Zoltán, Papp Andrea-Réka, Partin Éva, Rákosi Réka, Soós Tünde, Szász Anna-Mária, Szentpáli János, Törok Csilla-Anna, Varga Ibolya, Vas Melinda


1994/1995XII.AOsztályfőnök: Bálint Ferenc
Bencze András, Bálint Sándor, Buna Enikő-Réka, Buna Zsolt-István, Csete Zoltán, Farkas Árpád, Fazakas Szilárd-Vilmos, Fejér Emese Annamária, Gheorghe Andrei-Liviu, Hegyi Botond-Albert, Jónás Árpád, Koncz András, Kovács Attila, Mihail Emma-Matilda, Kurkó Zoltán, Lakatos Lóránd, Lőrentz István, Mester Terezia-Diana, Moldvai Norbert, Petri Erika, Roman Rozália-Hajnalka, Römer Sándor-Mihály, Salamon Csaba, Schupler Erika, Szabó Lenke, Szabó Tünde-Emese, Székely-Pajor Izabella, Török Attila, Veres Anikó, Veres József, Zakariás Géza, Zoltán Zsolt


XII.BOsztályfőnök: Jakab Csaba
Anghel Brigitta, Aranyi Csaba, Baciu Melinda, Benedek Béla, Bicskei Ágota-Annamária, Buna Sándor, Csürös Anikó, Erdő-Bálint Endre, Gáspár László, János József, Jánó Elemér, Lőrincz Gyula-Arnold, Magera-Rákóczi Zoltán, Mezei Réka, Molnár Enikő, Nagy Kinga, Oláh Éva, Pálfi Zsolt, Prahovean Cornel, Sinka Attila, Szocska Viorica, Tímár Mátyás, Toró Tamás, Tölgyes Andrea, Végh Róbert-László


XII.COsztályfőnök: Strigoi-Szabó Edit
Bakk Ágnes, Balázs Péter, Balázs Rozália, Bíró Csilla, Csabai Ildikó, Csavar Hajnalka, Csog Szilveszter-Attila, Dénes Lóránd, Gedő Éva-Edith, Gyurka Hajnalka, Horváth Ibolya, Jónás Ibolya, Kemenes Gabriel-Ştefan, Kicsid Kinga-Emese, Kolcsár-Kiss Katalin, Kolumbán Tünde, Kósa Imola, Kurcsakovszki Ildikó, Marosi Apollónia-Andrea, Máté Rozália-Erika, Meisel Ildikó, Miklós Lehel, Nagy Anna, Péter Blanka, Sereg Tünde-Melinda, Szabó Dénes, Szász Mónika, Székely Enikő, Székely Katalin, szilágyi János-István, Tomos Kinga-Andrea, Török Hajnalka


XII.DOsztályfőnök: Bordos Erzsébet
Antal Tünde-Narcisza, Balogh János, Bálint Ildikó, Bíró Mária, Bogdan Margareta, Czimbor Magda, Csavar Ildikó, Erdő Vilmos, Fejér Blanka, György Hajnal-Tünde, Hegyeli János, Illyés Márton, Ilyés Melinda-Gabriella, Jakab Anna, Laczkó Ludovic, Laczkó Szilárd, László Izabella, Nákó Anna-Mária, Pőtyő Annamária, Román Mihály-Attila, Sikó György-Elemér, Soós Tünde-Gabriella, Szabó Katalin, Szász Ferenc, Szász Róbert, Szilágyi Szilárd, Tifán Enikő, Valenter Enikő, Varga Izabella


XII.EOsztályfőnök: Kiss Zoltán
Ádám Anikó, Albert Florian-Ştefan, Beke Attila, Benedek Tünde, Bíró Emília, Borbély Emese, Bölöni Enikő, Csender Imola-Izabel, Dezső Zoltán, Dregus Gyöngyvér, Faragó Attila, Farkas Iringó-Imola, Gábor Tímea-Csilla, Gáspár Erzsébet-Katalin, Gáspár Ágnes, Gecse Katalin, Izsák Réka, Kelemen Ildikó, Kertész Artúr-Gyula, Kovács Ágnes-Melinda, Lay Melinda, László Tünde, Pászka Zita-Emese, Roska Tünde-Jutka, Sándor Imola-Mária, Sterner Richárd-Rezső, Sükösd Andrea, Szabó Anna-Mária, Szabó Hajnal-Mária, Szász Izabella, Szász Viola-Borbála, Szente László, Tókos Csaba


1995/1996XII.AOsztályfőnök: Bencze Mihály
Balázs Melinda, Barlán Tamás, Csíki Attila-András, Farkas Csaba, Fekete Szilárd, Gáspár Béla, Géczi-Bandi Ilonka, Horváth Anikó, János Barbara, Kádár Csilla, Kocsis Imola, Köpe István, Lukács Emese-Erika, Lukács Róbert, Lukács Tibor, Maczkós Csilla, Márton Ernő, Nagy Vilmos, Oláh Kinga-Zsuzsanna, Páll Levente, Pánczél Szilamér-Péter, Piroska Csilla-Kinga, Sólyom Zsuzsa, Sütő Laura, Szabó Gyula, Szakács-Simon Péter, Szász-Bacsó Ildikó, Tamás Kinga, Tănase Andrea, Tóásó Áron-Zoltán


XII.BOsztályfőnök: Sztojka Melinda
Barti Ildikó, Bálint Emese, Chiriches Iosif-Attila, Darvas Imre, Demeter erzsébet, Fülöp Erika, Fülöp Veronika-Gabriella, Gires Mária-Zsuzsanna, Harai Anton, Keresztes Sámuel, Kinda Eszter, Korodi Tihamér, Kovács Mária, Kovács Ştefan-Zoltán, Lázár Róbert, Mihály Enikő, Nagy László, Pál Enikő, Pálfi Zsolt, Sánta Gavril, Szabó Levente, Szántó Erika, Szász Zoltán-Cătălin, Szebeni György, Székely-Andorkó Hajnalka-Mária, Szilágyi Jolán-Sarolta, Tóth Mariana


XII.COsztályfőnök: Boros Erika
Benő László, Bíró anna, Ciubotaru Maria-Cristina, Czintos Zsuzsa, Daradics Noémi, Dódé István-Csaba, Dombay Endre, Fábián Ernő, Havasi Róbert-István, Joó Jolán, Kádár Gyöngyő Ilona, Kulcsár Annamária, Lăpuşneanu Hanna-Beatrisz, Márk Levente-Ferenc, Mezei Réka-Andrea, Muste Emese, Oláh Ildikó, Orha Claudia Anette, Pakot Emese, Pilbát Ana-Maria, Posztos Tünde-Jolán, Szávuly Elza, Simó Csilla-Mária, Siskovits István, Smazenka Mikolt-Éva, Szabó Gyula, Szabó Piroska-Emese, Vas Edith-Enikő, Zsarnóczay Enikő-Krisztina


XII.DOsztályfőnök: Papp Anna
Balla Levente-László, Bardócz Edit, Bíró aranka, Csegezi Noémi, Csutak Hoffman-Lilla, Dul Szabolcs, Dumitru Edit, Fancsali Zsuzsanna, Fazakas Szidónia, Fóris Csilla-Tünde, Fűzi Attila, Gál Edit, Gyímesvölgyi Ibolya-Dalmi, Jenáki Mária-Teréza, Kádár Réka-Melinda, László Ibolya, Lázár Ágnes-Izabella, Lupsa Irma, Makó Albert, Márton Mária-Florentina, Móczás Emese, Nagy Tünde, Oláh István, Opra Ildikó, Pál Izabella, Papp Enikő, Patakfalvi Hilda, Paul Robert, Pálfi Edit, Schmidt Emőke-Katalin, Serény Anikó, Varga Kálmán


XII.EOsztályfőnök: Váradi Ildikó
András Gabriella, Antal Andreea Laura, Barabás Enikő, Borbély Csilla, Buzogány Tünde-Mária, Csere Magda, Czibak Emília, Demeter Ildikó-Erzsébet, Domokos Erika, Dudi Judith, Elekes Róbert, Fehér Attila, Fekete Tünde-Aliki, Gál Andrea-Tilda, Gyergyai Anna-Enikő, Izsák Hajnalka, Korom Amália-Gabriella, László Ildikó, Maczkós Tünde, Márton Rozvita-Júlia, Nagy Gizella-Zita, Orbán Erika, Palló Emőke, Szabó Hunor-Imre, Szécsi Réka, Szotyori Anna-Mária, Szőke Ágota, Vajda Ella-Imola


1996/1997XII.AOsztályfőnök: Vandra Mária
Ambrus Melinda, Brassai Zsuzsanna, Bunica Adrian, Demeter Albert, Dénes Alexe-Attila, Dinka Réka, Farkas Attila, Farkas Alpár-Zsolt, Farkas Alexandru, Ferencz Attila-Lucian, Gábor Lóránt, Gál Sándor, Gál Judit-Mária, Hegyi Ádám, Jakab-Péter Konrád, Jánó Tamás, Józsa Csaba, Keresztély Tünde, Keul Melinda, Kovács Tímea, Lukács Anna-Mária, Muzsnai Andrea-Enikő, Naphegyi Ştefan-Andrei, Nyáguly Ildikó, Rancz Róbert-Olivér, Rozsnyai Sándor, Soós Melinda-Zsuzsanna, Szélely Andrea, Tóth Gabriella, Tóth István, Voiculescu Cristian-Cosmin


XII.BOsztályfőnök: Szilágyi János
Barta Marika, Bán Izolda, Blénesi Levente, Boér Ildikó, Boga András, Borbáth Szilárd, Bölöni Gabriella, Brok Csilla-Kinga, Csete Kinga, Demény Andrea, Dénes Csilla, Domby Kinga, Elekes Róbert, Gagyi Kinga, Gociman-Cucu Ervin, Gomboczi Melinda, György Botond, Handra Erika, Horváth Enikő, Jakab Piroska, Kiss Melinda, Kovács Piroska, Lázár Erzsébet, Mátis Attila-József, Nagy Éva, Páll Izabella-Gyöngyi, Simon Ottília-Emő, Sinka Elisabeta, Somorai Éva, Soós Csaba, Szecskó Izabella, Szolga Tímea-Gabriella, Szőts Attila-János, Vencz Matild-Carmen


XII.COsztályfőnök: Sipos Lajos
Ágoston Mihály, Antal Zoltán, Áros Magda, Bálint István, Bogos Kinga-Zsuzsa, Böjte Blanka, Dumitrache Ştefan, Illyés Enikő, Kádár Emese, Kedves Szende-Enikő, Keresztes Anna, Kocsis Imola, Lay Álmos, Máthé Izabella-Magdolna, Nagy Ildikó, Nagy László-Zsolt, Nemes Zsuzsanna, Németh Boglárka, Pajor Anna-Zsuzsánna, Sándor László, Serény János, Simon Gyula, Soós István, Soós Melinda-Mária, Szász Emese, Szász Enikő-Ágnes, Szigethi Mária-Magdolna, Tikosi Béla, Török Bálint-Péter, Veres Márta, Vizoli Csilla


XII.DOsztályfőnök: Printz Ágnes
Antal Bella, Bartha Réka-Emese, Bíró Andrea, Bódi Réka, Borbély-Bartalis Zsuzsa, Boros Csilla, Csáki Anikó, Derzsi Zoltán, Erdő-Bálint Levente, Farkas Ildikó-Zsuzsánna, Fűzi Sára-Regina, Gyergyai Tünde, Kocsis Andrea, Kovács Dalma, Kozma Klára-Mária, Lukács Tünde, Mikó András, Nagy Melinda-Anikó, Oláh Éva, Orbán Ida, Sarány Izabella, Sólyom Réka, Soós Irén, Székely Ildikó, Vajda Andrea, Zakariás Réka, Zöldi Emőke, Zubreczky Gyula-Emánuel


1997/1998XII.AOsztályfőnök: Bădău Tünde-Irén
Ander Irén-Etelka, Balázs Gábor-Róbert, Balázs István, Bartha Judith-Zsófia, Beke Zsolt, Bendek-Káplár Márton-Lehel, Csabai Csilla, Csáki Melinda, Csávási Melinda, Csoric Mihály László, Demeter Károly, Farkas András, Forró Mihály, Gáspár Hunor-Péter, Gáspár Tamás, Máté Lajos-Levente, Móczás Csaba-József, Nagy Réka, Oláh Melinda, Papp Zoltán, Petcu Blanka-Tímea, Simon Attila, Szász Imelda, Szitás Anna, Winkler Katalin, Zöldi Enikő


XII.BOsztályfőnök: Györke Emese
Ambrus Edit, Bartha Katalin, Barti Zoltán, Bálint Enikő, Bálint Jenő, Benkóczi Róbert, Béla Éva, Bódi Szende, Bódi Szerénke, Borcsa Imola-Tünde, Demeter Melinda, Derzsi Matild, Dombay Zsolt, Gábor Tibor, Gál Judith, Jakab Tünde, Jakob Gyula, Kelemen Tünde, Kósa Anna-Mária, László Ildikó-Karola, Magos Tibor, Márton Margareta-Ildikó, Mihály Béla, Nagy Kinga-Izabella, Opra Ladislau, Sántha Éva, Tankó Ildikó, Vajda Enikő-Tünde, Vajda László-Nándor


XII.COsztályfőnök: Bokor Katalin
Bálint Irén, Béres-Orbán Tündi-Ilona, Bíró Mártha, Boros Izabella, Cristodor Noémi-Anna, Csürös Marika, Dezső Ildikó-Mónika, Demeter Szilamér, Fejér Szemida, Fülöp Ildikó-Anna, Kolumbán Gyöngyi, Kovács Katalin, Kovács Tünde, Lázár Hajnal-Juliánna, Mátis Izabella, Máthé Szende-Enikő, Nyárádi Kinga, Suciu-Fehér Éva, Rácz Katalin, Vajda Zsuzsánna


XII.DOsztályfőnök: dr. Boros Erika
Antal Mária, Balog Mihály, Bartha Elvira, Csomor Edith-Rebeka, Fekete Izabella, Fülöp Enikő, Horváth Edith-Erika, Jánó Gabriela, Kalamár Imola, Korodi Erika, Korom Kinga, Kovács István, Márton Ferenc, Mocanu Robert-Mihai, Németh Tünde, Nyírő Judit, Pál Kinga, Rab Tamás, Rancz Mária-Enikő, Sárossy Enikő, Smazenka Zsuzsa-Emese


XII.EOsztályfőnök: Printz Ágnes, Rajcsek István
Béres Éva, Bíró Zoltán, Bodor Melinda, Geréb Edit-Mária, Gosuly Jolán, Gross Enikő, Gyergyai Ildikó, Jónás Irén-Róza, Juhos Tünde, Kolesa Ibolya, Kovács Márta-Csilla, Lay Erzsébet, Majláth Imola, Márkos Zsombor, Marton Zsófia Julianna, Máthé Zsuzsanna, Mihály Réka-Eszter, Nagy Erzsébet-Alice, Nagy Mária, Orbán Zoltán, Papadopol Dániel, Sommer Krisztina, Sütő Kinga-Szabina, Szabó Kinga, Szász Erika, Szitás Csaba, Szőcs Noémi-Imola, Szőke Tünde-Jázminka, Tréfás Kinga-Krisztina, Veres Zita-Réka


1998/1999XII.AOsztályfőnök: Györke Emese
Antal-Bartalis Imola, Bartha Kinga Ágota, Bíró Kinga, Bogdán Attila, Daradics Csaba, Demeter Tibor, Fekete Éva, Fülöp Emese-Imola, Fülöp Szabolcs, Gáspár Szilvia, Gödri János, Halmaghi Tiberiu-Zsolt, Karácsonyi Sándor, Kovács Réka-Imola, Lukács Csaba-Zoltán, Magdó Levente, Marosi Mária-Magdolna, Müller-Kuti Zoltán, Orbán János, Orbán Ştefan, Péter Cecília-Ágota, Pető Zoltán-István, Ronyecz Róbert, Schwarzenberger Huba, Sisak Tamás, Smazenka Csaba, Szabó Zsolt, Szász Péter, Szente Levente, Tóth Ildikó, Turóczi Csaba, Váncsa Tünde-Izabella


XII.BOsztályfőnök: Strigoi-Szabó Edith
Bagoly Ildikó-Zsuzsa, Bálint Nándor, Benedek Krisztina, Béres Áron, Bölöni Tünde-Erika, Buna Anna-Mária, Csáki Margit, Czibak András, Czupor Melinda, Farkas Attila, Fekete Nándor-Béla, Gáll Attila-Árpád, Gergely Éva, Grigercsik Szidónia, Hajas Orsolya, Kocs Izabella, Kodesch Blanka, Kovács Attila, Kovács Dániel, Lăpuşneanu Mevita-Lívia, Lázár Sándor, Mikes Csilla-Blanka, Sipos Kinga-Zsuzsa, Sólyom Árpád, Soós Mária-Zsuzsanna, Stancu Mihai-Mátyás, Szaniszló Szabolcs, Török Elisabeta, Vajda Lehel-Alpár, Veres Noémi


XII.COsztályfőnök: Fischer Enikő
Baga Francisc-Alexandru, Beke Melinda, Boldis Előd-István, Bugja Erzsébet, Fröhlich Renáta, Gagyi Réka, Gál Erika, Gidró Anna-Mária, Gyerő Magdalena- Krisztina, Hegyi Éva, Koródi Enikő, Lázár Enikő, Lázár Anna, Lőrincz Karla, Lőrincz Mónika, Lukács Ildikó, Mátyás Gyöngyi, Moldvai Réka, Muntyán Melinda, Nagy Kinga, Orbán Dorottya, Pál László, Pozsár Lídia, Soós János, Sugár Melinda, Szász-Házy Zsolt, Szász Réka, Tóth Edőmér, Vilico Róbert


XII.DOsztályfőnök: Bordos Erzsébet
Aczél Dóra, Bartók Annamária, Bálint Andrea-Gizella, Bálint Ágnes, Bálint Csilla, Bertalan Eunika, Csáki Tünde, Csog Erzsébet, Farkas Éva-Júlia, Farkas Katalin, Gyurka Tímea-Andrea, Islik Gabriella, Kertész Melinda, Kovács Zsuzsa, Laczkó Andrea, Lázár Tünde, Lőrincz Attila, Márkus Klaudia, Máthé Viola-Harmat, Mátyás Sára, Mosdóczi Kinga, Nyáguly István, Radnóti Lóránd, Simon Andrea, Sólyom Zsófia, Székely Andrea, Szolga Katalin, Tordai Erika, Toró Emese, Vajda Imola, Vencz Stella-Gabriella


1999/2000XII.AOsztályfőnök: Bencze Mihály
Antal-Tizedes Enikő, Bartha Lóránd-Károly, Benedek Attila, Bertalan Dániel, Bíró Edmond, Blénesi Kinga-Andreea, Brók Levente, Buda Gábor-Levente, Dinka István, Dregus Levente, Farkas Levente, Kocsis Réka, Kósa Imola, Kovács Mihály-Levente, Lengyel Lívia-Anna, Lukács Sándor, Oláh Emeric, Pásztori Anna-Mária, Piroska Arnold András, Szabó Katalin, Székely Tünde, Szitás Irina, Szitás Ştefan, Tomos Enikő, Török Orsolya


XII.BOsztályfőnök: Petki Pál
Bálint Anna-Ozána, Benedek Réka-Izabella, Benedek Zsuzsanna, Benkő Bernadeth, Călinescu Tiberiu, Dinka Martin, Dombay Zsuzsanna, Dragomir Cristina-Izabella, Egyed Mária, Fülöp Andor, Jancsó Mónika-Erzsébet, Jénáki Emőke, Jónás Blanka-Melánia, Márk Mónika-Andrea, Keresztes Anna-Mária, Nagy János-Levente, Rácz Adela, Sógor Attila, Soós Ferenc, Strigoi-Szabó Péter-Zsolt, Szabó Attila, Török Kinga, Török Réka, Vandra Zita


XII.COsztályfőnök: Bokor Katalin
Bács Ildikó, Balázs László, Bálint Tünde, Barabás Teréz, Berkeczi Magdolna, Bíró Melánia, Bogdán Gyárfás, Bomhér Erika, Budai Margit, Csepregi Réka, Csontos Katalin, Daragus Szilárd-Andor, Erdő Szabolcs, Fischer Vily, Ivácsony Csilla, Jakab Emese, Kaller Kinga, Molnár Franciska-Blanka, Nagy Zsuzsanna, Oláh András-Attila, Soós Ildikó, Szecskó Enikő, Ürmösi Zoltán-Gyula


XII.COsztályfőnök: Demeter Melinda
Balázs Károly, Bálint Szidónia, Bódi Andrea, Bodor Enikő, Csegezi Tímea, Ferencz Annamária, Ferencz Árpádiána-Ágnes, Gocsmán Tünde-Boglárka, Imre Emese, Imreh Gábor, Komporály Éva-Noémi, Koréh Tünde-Hajnalka, Kubácska Aurélia, Pajor Anikó, Pásztori Katalin-Gizella, Sándor Ilona, Simon Attila-Gyula, Szabó Orsolya-Boglárka, Szabó Réka, Szebeni Emese, Tüdős Noémi, Urbán Noémi, Veres Mónika-Melánia


2000/2001XII.AOsztályfőnök: Szilágyi János
Bálint Ákos Gyula, Buna Júlia, Csabai Réka, Derzsi Gellérd, Fetykó Anna- Mária, Gábor László-Zsolt, Gáspár Zoltán-Tibor, Gergely Tünde-Veronika, Illyés János, Jakab-Péter Réka, Jónás Andrea, Józsa-Bodnár István, Kiss-Jakab Kinga, Koncz Erika Ilonka, Koszta Orsolya-Rózsika, Kovács Enikő, Kovásznai István, Küs Ákos, Máté Árpád, Mózes Lóránd, Orha Lóránd-Adrián, Sisak Eszter, Sárosi Zoltán-István, Schiau Andrea-Erzsébet, Szabó Endre


XII.BOsztályfőnök: Vandra Mária
Antonya Tünde, Bencze Antónia, Boros Enikő, Finta Mónika, Fodor Csilla, Handra Enikő, Ilyés Csilla, Kapitány István, Márton Tünde, Málnási Emese, Máté Kinga, Mester László, Mihály Gabriella, Nagy Csilla-Johanna, Nagy Judith-Anikó, Nagy Tünde, Nedeczky László, Oláh Katalin, Szablyár Imola-Kinga, Tóth Tímea, Török Zelma-Melinda, Veress Emese, Zöldi Zita, Zsigmond Andrea-Melinda


XII.COsztályfőnök: Lengyel István
András Iolanda-Emanuela, Borcsa Ildikó, Budai Klára-Ágnes, Csiki Máthé-Zsolt, Dávid Antónia, Fazakas Olga, Fórizs Mónika, Gödri Mihály, Halmágyi Edith, Husaru Dalma-Iolanda, Imre Kata, Jóva Annamária, Kádár Tibor-Sándor, Kanyó Levente, Máthé Réka, Páll Annamária, Szilágyi Albert, Taizs Csaba-Szabolcs, Tomos Gábor


XII.DOsztályfőnök: Pásztori Klára
Bálint-Páll Andrea, Barti Nándor, Benedek Ünige, Boldi Erika, Buzogány Noémi, Dregus Csilla-Katalin, Fazakas Zsuzsa, Gábory Zsuzsánna, Gíró Róbert-Levente, Karácsony Mónika, Kovácsi Anikó-Katalin, Maczkós Szilárd, Pál Zsuzsánna, Partin Roland-Levente, Pustianu Ana-Maria, Rácz Hunor-Levente, Simó Melinda- Magda, Szabó Csilla, Székely Réka-Orsolya, Tófalvi Anna-Mária


2001/2002XII.AOsztályfőnök: Bálint Ferenc
Calinic Erzsébet-Blanka, Chripkó Krisztina, Cserei Szilárd, Csomor Éva, Fekete Levente, Gál Zsolt, Géczi Gellért, Hammas Enikő, Horváth Andrea, Mikes Attila-János, Molnár Amália, Németi Csaba-József, Potyó Béla-István, Dajka Lóránt, Saszet Szilárd, Sipos Attila, Sterner Réka-Júlia, Székely Ákos, Tamás Éva, Török Csilla-Imola, Varga Izabella, Varga László


XII.BOsztályfőnök: Sebesi Zoltán
Bálint Ildikó, Bándy Réka, Béres Andrea, Béres Erika, Dibernárdo András-Lóránd, Dibernárdó Johanna, Dragomir Tiberiu, Fekete Zsuzsa, Gál Zoltán, Gáspár Hajnalka, Géczi Anna-Mária, Gheorgiac Irma-Ildikó, Gyárfás Olga-Andrea, Héjja Szabolcs-István, Imbreh Eduárd-Mihály, Koszta Imola, Kovács Eszter, Kovács Győző, Lemhényi Elemér, Narita Andreea, Nyisztor Judith, Pálffy-Asztalos Tibor, Vajna Edith, Varga Béla, Vilico Kinga-Zsuzsánna


XII.COsztályfőnök: Strigoi-Szabó Edith
Bakó Tünde, Bálint Anna-Mária, Bálint Enikő, Demeter Ildikó, Istók János, Kádár Albert, Király Éva, Kiss Anna-Bella, Német Zsófia, Nyisztor Árpád, Orbán Melinda, Papp Réka, Pap Zoltán-Levente, Raab Tamás, Suciu Ibolya


XII.DOsztályfőnök: Printz Ágnes
Antal Csaba, Bálint Rita-Annamária, Bartha Emese, Bessenyei Anikó, Buna Kinga, Copot Romina-Manuela, Fazakas Szilárd-Sándor, Fekete Szabolcs, Gyerkó Anikó Imreh Erika-Ildikó, Jakab Emőke, Keresztes Melinda, Kirsch Mónika, Lutsch Melinda-Blanka, Marton Zsuzsánna, Mitra Babi-Mónika, Nagy Tímea, Rozsnyai Katalin, Simon Hajnalka-Lídia, Timár Annamária, Tuzson Mária


2002/2003XII.AOsztályfőnök: Györke Emese
Andorkó István, Barabás Melinda, Bencze Ünige, Borzási Dávid, Butum Krisztina-Elena, Fejér Árpád, Fejér Magdolna, Halmaghi Szabolcs, Illyés Zalán-György, Jakab Crina-Paula, Kelemen Attila, Kerekes Kinga, Kicsi Orsolya, Kis Lajos, Kozma Szilamér, Lőrincz Zsolt, Mátis Emese, Pattantyús Ede, Simon György, Székely Kinga-Katalin, Tamási Lenke, Tikosi Magdolna, Tima-Szabó Emőke, Türkösi Csaba, Veress Ödön-Botond


XII.BOsztályfőnök: Makk Margit
Barga Mihály, Bertalan Adél, Bessenyei Tünde, Buzogány István, Csíky László, Dósa András-Ádám, Fazakas Gerlinda, Győr Ágnes, Horváth László-Zsolt, Jakab-Veres Melinda-Katalin, Illyés Gyöngyvér, Kádár Anna-Rozália, Kilyén Réka, Korodi András, Lukács Csaba, Lukács Izabella, Osváth Zsuzsanna, Patakfalvi Enikő, Rab Réka, Rácz Attila, Racasan Réka-Annabella, Szőcs Imola-Izabella, Tatár Mária-Imola, Torzsa Edith, Tóthpál Attila-József, Vitályos Erzsébet


XII.COsztályfőnök: Jónás István
Albert Gergely, Antal Krisztina, Bernárd Noémi-Gabriella, Bidiga Blanka-Aranka, Bódi Szende, Burján Dominic-Alexandru, Dinka Tamás-János, Fazakas Katalin, Fóris Lóránd-Szabolcs, Jakab Edit, Józsa Lóránd, Kovács Dalma, László Margit, Máthé Imola, Nyírő Zoltán, Oláh Mária-Kinga, Petri Mihály Rezső, Sipos Rozália, Török Tünde, Vajda Ildikó, Vajda Barkó Júlia


XII.DOsztályfőnök: Rajcsek István
Baczó Éva Mária Edith, Bálint Orsolya-Zsuzsanna, Béla Ildikó, Csergő János, Fabricz Erzsébet-Csilla, Gábor Emese-Katalin, Henning Előd-Lehel, Imbre Margit-Andrea, Jakab Brigitta, Karácsony Béla, Kerezsi Tünde, Kocs Zita, Kovács Erika, Kovásznai Katalin, Máté Dalma, Mátyus Hajnalka, Mikó Imola, Nicoară Andreea, Orbán Tímea-Gabriella, Páll Gyöngyi-Krisztina, Rákosi Linda, Ruzicska Zoltán, Sinka Ildikó, Szabó László-Zsolt, Székely Tamás-István, Török Izabella, Varga Márta


2003/2004XII.AOsztályfőnök: Szilágyi János
Baga Tibor, Balázs Dénes-Lóránd, Barabás Dénes-László, Bándy Enikő, Gábor Gabriela-Alexandra, Gergely Vilmos, Gócza Izabella, Homonnai Zoltán, Illyés Éva, Kocsis Beáta, Küss Imola, Markó Zoltán, Mihály Anikó, Molnár Lóránt, Rendes Zsófia, Szabó Szilárd, Székely András, Székely Csaba, Szén Csaba, Tomos Boglár-Ilona, Török Melinda, Valádi Attila-Alpár, Vecsei Kincső, Virág Boglár-Piroska


XII.BOsztályfőnök: Ferencz Irma
Albert Lóránd, Balla Andrea, Bara Zsolt, Bogdán Enikő, Daczó Antal-Zoltán, Fejér Margareta, Ferencz Mónika, Géczi András, Gödri-Mártis Melinda, Grigore Sebastian, Józsa István-Róbert, Kincses Enikő, Koródi Róbert, Kovácsi András-Lajos, Lőrincz Izabella-Szilvia, Márton Margit-Katalin, Miron Annamária, Princz Klára, Pünkösti Zoltán, Simon Árpád, Soós Kinga, Staicu Enikő-Andreea, Tódor Gyöngyike Mónika, Tóth Tímea, Török Emese


XII.COsztályfőnök: Both Mária, Sebesi Zoltán
Bálint Laura, Bálint Réka, Barabás Lóránt, Birta Orsolya-Beáta, Chichişan Daniel-Alex, Dani Péter, Demeter Lehel, Erzse Tímea, Friedl Roland-Zoltán, Gál Emese, Gáll Zsuzsa-Szilárda, Gászpor Tímea, Geréb Ádám, Gyerkó Izabella, Halmágyi Csaba-András, Mezei Levente, Pálfi József-Csaba, Sánta András, Simon Judith, Szabó Lehel, Székely Balázs, Tana Endre, Venter Géza-Levente


XII.DOsztályfőnök: Bokor Katalin
Antal-Tizedes Emese, Bálint Csilla-Magdolna, Cacoveanu Edit, Cserey Barnabás, Dinka Lujza-Kinga, Elekes Róbert-Gabriel, Glied Annamária, Jakab Zoltán, Kiss Zsuzsánna, Kovács Tímea, Libárdi Karolina, Mátéffy Melinda, Nagy Ildikó-Noémi, Pakot Tünde, Simon Norbert, Szabó Emőke, Veres Gyöngyi


2004/2005XII.AOsztályfőnök: Bencze Mihály
Ambrus Ákos-András, Ambrus Ildikó-Gyöngyike, Bara Attila, Bartha Bíborka, Bálint Emőke, Bencze Nimród, Csáki Kinga, Dajka-Bedő Lóránt, Deák Andrea, Derzsi Alpár, Fazakas Éva, Fehér Szilárd, Horváth Ilona, Istók Izabella, Jánó Zsolt, Kádár Ágnes, Kovács Gábor, László Kinga, Lőrentz Éva-Noémi, Ménessy Magor, Muerth Andrea, Orbán Levente, Páll Andrea, Sváb István-Róbert, Szász Gyöngyvér, Székely Sándor-Ákos, Török Tamás, Varga Pál, Vécsei Boglárka, Zsombori Konrád


XII.BOsztályfőnök: Vandra Mária
Afetelor Ana-Mária, Antal Csaba-István, Balázs Brigitta, Barlán Ágnes-Réka, Bernád Boglárka, Bernáth Krisztián-Zsolt, Blénessy Izabella, Dénes József, Fejér János, Géczi Lenke, Gires Réka, Gíró Réka, Gosuly Andrea, Gothárd Noémi, Hajdú Kinga, Hemper Beáta-Anita, Kinda Hajnalka, Molnár Mária-Magdolna, Oprea Zoltán-Attila, Pavel Szabolcs-Viktor, Sándor Judith, Szabó Melinda, Szőcs Levente


XII.COsztályfőnök: Gyulai-Nagy Mária-Magdolna
Balázs Lóránd, Bálint Gabriella, Bârsan Brigitta, Bede Lenke-Zsófia, Bodó Lóránd-Gábor, Butum Annamária, Csere Imola, Cserey István, Csürös Izabella, Géczi Andrea-Tünde, Györfi Noémi, Koródi Borbála, László Gyöngyi, Pataki Erika-Mária, Péter Mónika, Popa Ágnes- Andrea, Sára Noémi, Soós László-Levente, Szőcs Kinga Zsófia, Tódi Emese-Erika, Varga László


XII.DOsztályfőnök: Dobolyi Ildikó, Şerban Gabriela
Bölöni Zsuzsanna, Dinka András, Fagyas Ferenc, Farkas Zsolt, Fischer Emőke, Henning Lél-Attila, Imreh Enikő-Eszter, Imreh Zsuzsa, Kilyén Emőke, Kóréh Gyöngyi-Erika, Kovács Imola-Szidónia, Máthé Izabella, Musát Zsuzsanna, Muzsnai Noémi, Okos Izabella, Pajor Hajnalka, Pap Mária-Magdalena, Sipos Enikő, Szabó Ildikó, Szonda Remus-Ciprian, Veres Tamás


2005/2006XII.AOsztályfőnök: Pásztori Klára
Antal Éva, Barlán Tünde-Noémi, Benedek Kinga, Benedek Szidónia-Ildikó, Bíró Noémi, Borzási Péter, Domokos Melinda, Fazakas István, Gocsman János Árpád, Gödri Zelike-Ibolya, Imre István, Incze Csilla, Korom Károly, Mezei Boglárka, Munteau Paul, Nagy Kinga, Papp Izabella, Pásztori Imre, Simény Lehel-István, Sipos Márton-Ákos, Sipos Réka, Szász Ágnes, Szász Kinga, Szígyártó Botond, Takó Hunor, Tompos Ágota, Varga Zorán, Vasile Ramona


XII.BOsztályfőnök: Lengyel István
Bajzát Ágota, Bálint Imola-Orsolya, Csog Endre, Damaschin Vasile-Răzvan, Gábos Tünde-Margit, Gíró Lóránd, Halmágyi Csilla-Katalin, Ilonka Melinda, Kiss Andrea-Anikó, Kolesa Katalin-Mária, Matei Laura, Mihály Zsolt, Orbán András, Ozsvát Mária-Mónika, Pilbáth Réka-Eszter, Popa Tímár-Alexandru, Sánta Krisztina, Simó Izabella-Izolda, Sipos Mariana, Szabó Levente, Szabó Réka, Tomos Csaba, Tudor Tiberiu-Adrian, Voicu Diana, Zavicsa Géza


XII.COsztályfőnök: Strigoi-Szabó Edith
Bartis Zoltán, Borca Attila, Czimbor Gyöngyi, Darócz Irén, Dogár Marika, Gociman Tímea-Adela, Gödri Alexandru, Islik András-Zsolt, Kapitány Judith, Soós Lujza-Amálka, Stroe Cristina, Vajda Judith-Ibolya, Varga László, Vass Katalin, Veres Loredana-Ibolya


XII.DOsztályfőnök: Printz Ágnes
Antal Tímea-Erzsébet, Bajzát Gábor, Balázs Imola, Bertalan Johanna, Bíró Attila, Blaga Károly, Bodó Lóránd-Gábor, Bodosi Róbert, Calinic Judit, Craiu Anna-Gabriella, Dreguş István-Szilárd, Dumitru Mihály-Szabolcs, Gyárfás Katalin, Győrfi Oszkár Csaba, Izsák Imre, Jakab-Péter Csilla, Kiss Tímea, Sándor Róbert, Sfetcu Andreea-Nicoleta, Szász Gergely-Attila, Szitás Attila, Vízi Gabriella


2006/2007XII.AOsztályfőnök: Györke Emese
Adorjáni Roland-Zoltán, Barti István, Benedek Attila, Csíky József, Deák Csaba-János, Demeter Tímea, Domokos István, Fejér Enikő, Fejér Noémi, Fóris Orsolya, Forró Csilla, Gál Ede, Korom Gábor, Kovács Hunor, Kovács Katalin, Magyar Júlia, Mátis Antal, Móczás Levente, Nagy Izabella, Német Zsuzsanna, Oláh Kinga, Pénzes Levente, Pető Emese, Rosinecz Edina, Sváb Zita, Szilágyi Róbert-Béla, Tóth Kinga-Réka, Tóth Mónika, Vandra Ákos, Varga Róbert, Vass Dániel


XII.BOsztályfőnök: Miklós Margit
Antonescu Cristiana, Asztalos Edit, Barabás Hunor, Bartis Lóránd, Beke Zsófia, Bíró Sámuel, Bogdán Nándor, Chripkó Csilla, Curuţ Tímea, Dajka Enikő, Dobai Kálmán, Dombi Ibolya, Ferenczi Alexandru-Vlad, Gócza Andrea, Gócza István, Kenteres Tünde, Kovács Lóránd, Lőrincz Hajnalka, Molnár Tímea Ildikó, Németh Tímea, Pavel Kinga-Andrea, Sala Melinda, Szabó Anna-Mária, Szabó Csilla, Tánczos Alice-Felicia, Tóth Alpár, Tök Csilla, Traxler Alain-Iosif, Ungvári Noémi, Zsigmond Zsolt


XII.COsztályfőnök: Jónás István
Bodor József-Attila, Bódi Blanka, Buda Viola, Dénes Júlia, Falka Mónika, Fejér László, Fejér Zoltán, Friedl Beatrix-Andrea-Krisztina, Igyártó Szilvia-Karolina, Józsi Zita, Molnár István, Rácz Levente, Szabó Károly, Székely Melinda, Török Zita-Andrea


XII.DOsztályfőnök: Bokor Katalin, Lukács Andrea
Berei Andrea, Ciortan Stefánia, Erdő Blanka, Farţade Kinga-Krisztina, Gál Ödön, Gyárfás Erzsébet, Gyöngyösi Imola, Incze Csongor, Józsa Melinda, Kovásznai Miklós, Lázár Éva-Mária, Libardi Karmela, Oprea Eszter-Noémi, Sipos Nándor, Sütő Blanka, Szántó Róbert, Szép Edith, Szikszai Annamária, Tankó Erika, Varga Zsuzsa, Vass Laura


2007/2008XII.AOsztályfőnök: Bálint Ferenc
Beşchea George-Andrei, Dezső Szilárd, Fejér Anna-Mária, Füzi Kinga-Beatrice, Ghioc Adél-Noémi, Jani Tímea-Tünde, Klózer Lilla-Ibolya, László Annamária, Lőrincz Ágnes-Anikó, Lőrincz Csilla, Lukács Ildikó, Major László-Alpár, Marosi Noémi, Márton Mónika, Mátis István, Ménessy Csengele, Péter Zsombor, Sára-Lukács Csilla, Sipos Tamás, Sütő Attila, Szabó Orsolya-Borbála, Szőke Szabolcs, Szász Júlia-Anna, Szőts Hunor, Tamás Csaba-Ottó, Tófalvi Mónika, Vas Eszter-Blanka


XII.BOsztályfőnök: Farkas Irma
Aliz Gabriel, Bacsó Andrea-Hajnalka, Barabás Zsuzsanna, Bartha Ádám, Benedek Izabella-Éva, Bordos Gábor, Dáni Edit, Erdő Andrea, Farkas Endre-Attila, Fodor Noémi-Andrea, Gábor Dániel-Zoltán, Gíró-Csabai Katalin, Kerezsi László-Attila, Márton Róbert-Lóránd, Máthé Péter, Muerth Mónika, Pattantyus Mátyás, Prodán Zoltán, Sándor Hunor, Serény Lóránd, Sipos Előd-Lóránt, Szabó Lóránd-Mihály, Szabó Zsuzsanna, Szakács Helén-Lídia, Szász Levente, Szűcs József, Tóth Noémi, Varga Győző


XII.COsztályfőnök: Bíró Zoltán, Dénes Jónás
Bakó Tímea, Bartos-Király Katalin, Blaj Cristina-Vasilica, Crăciun-Kodesch Alexandra, Dobai Szilárd, Incze Ágota, Józsa Júlia, Kajcsa Imola, Kónya Szilveszter, Lőrincz Erika, Márton Tünde, Miklós Tímea, Orbán Mihály, Páll Botond, Rápolti-Kicsid Éva, Roşca Robert, Szécsi Kinga, Szén Hanna, Simon Andrea-Tímea, Tóth Endre-Zalán


XII.DOsztályfőnök: Csüdör Melinda, Demeter Melinda
Barcsa Ibolya-Klára, Balázs Levente, Benedek-Köteles Annamária, Csutak László, Damian Tímea, Dani Tamás, Demeter Zsolt, Dinu Antonia-Lorena, Farţade Csilla-Karolina, Farkas Zsombor, Gyurka Melinda, Kincses Zoltán, Krizbai Andrea-Tímea, Mihály Csilla, Ördög Noémi, Saszet Örs-Bálint, Torzsa Alexandru, Török Erzsébet, Vajna Ida-Teréz


2008/2009XII.AOsztályfőnök: Vandra Mária
Aczél Tímea, Bacsó Zsuzsanna, Bálint Levente, Benedek Botond, Bodosi Bálint-Alpár, Bodor Mária, Borbáth Áron, Borbáth Tamás, Csuka Róbert, Datcu Andrea-Amália, Dudás Kinga, Dávid Csilla-Laura, Fazakas Zoltán, Fehér Csilla-Júlia, Grepály Anna-Mária, Illyés Hunor, Kádár Júlia, Kristóf Zsolt, László Csilla, Line Ibolya-Zelma, Nagy Róbert, Nagyi Csaba-Szabolcs, Simon Levente-Attila, Szász Zsigmond-Attila, Székely Tímea, Szörnyi-Chiş Izabella, Tamási Zoltán, Türkösi Tibor, Zsigmond Izabella, Watzatka Róbert


XII.BOsztályfőnök: Gyulai-Nagy Mária
Ábri Csaba, Antal Tamás, Boér Róbert-Adrian, Csabai Csilla, Csuka Imola, Dimény Tünde, Gyárfás Izabella, Héjja Mátyás, Horváth Katalin, Huszár Tímea-Imola, Imreh Erika-Blanka, Józsa Imola, Kajcsa Mihály, Kenyeres Tímea, Lázár Klára-Veronika, Makai Péter, Murea Izabella-Laura, Sárközi Botond-Lóránd, Szabó Róbert, Szabó Szilárd-Csaba, Szabó Tamás, Szőcs Attila-Krisztián, Szotyori Imola, Üszöges Olivér-Sándor, Veres Zsófia-Kinga


XII.COsztályfőnök: Bíró Margit
Antal Annamária, Antonya Zsolt, Darkó Tünde, Fejér Dávid, Gherasim Patricia-Beatrice, Jakab Csaba-Zsolt, Kádár Antal-Tibor, Kisgyörgy Szabolcs, Lőrincz Jutka-Piroska, Mihály Ildikó, Miholcea Zsolt-Levente, Mózes Mártha, Muzsnai Attila, Nagy Róbert, Orbán Anikó, Orbok György-Tamás, Suciu Izabella, Szabó Anna-Mária, Szász Emese, Szentpáli Róbert, Tamás Erika, Veres Lóránd-István, Wöller Apolka-Jasmine


XII.DOsztályfőnök: Pásztori Klára
Karácsony Noémi, Kónya Edith, Keresztes Lóránd-Oliviu, Kovács-Szaniszló Gyöngyvér-Katalin, Lőrincz Zsolt-Levente, Mártis Noémi, Matei Izabella, Moisă Iunia-Csilla, Pop Szidónia, Tomos-Ilkó Andor


2009/2010XII.AOsztályfőnök: Bencze Mihály
Ambrus Izabella, Bálint Brigitta, Bencze Mikolt, Berceni Robert, Csíki Szabolcs, Dezső Kata-Gizella, Domokos Ilka, Fazakas István, Gherghel Beatrice-Andreea, Jakab Szilárd, Kocs Kinga, Kovács Enikő, Kovács Tímea-Bernice, Lajtai Róbert, Lengyel Hunor, Lőrincz Tímea-Emma, Lukács Bettina, Nagy Ferenc-Zsolt, Nagy Johanna, Sára-Lukács Kinga, Sipos Ervin-Mihály, Spirka Andrea, Szász Mátyás, Szígyártó Orsolya, Tana Hunor, Tódor-Nits Tamara, Tolvaj Karola, Tóth Imola-Antónia


XII.BOsztályfőnök: Lengyel István
Albert Thomas-Dávid, Balázs Tibor, Bálinth Tamás, Dénes Brigitta, Dinka Izolda-Emőke, Dobai Adél-Imola, Gespán Melinda, Giurgiu-Takó Emese, László Zsuzsanna, Lécz Melinda-Brigitta, Nagy Dávid-István, Nagy Tamás, Nagy Tímea, Orbán Márton, Pálfi Ágnes, Páll Izabella, Sala Réka, Szászka Balázs, Szőcs Melinda, Szőke Szilamér, Török Zsuzsanna, Varga Nándor


XII.COsztályfőnök: Strigoi-Szabó Edith
Bene Botond-Csaba, Jijie Annamária, Kinda Emese, Kinda Ibolya, Kisgyörgy Szabolcs, László Anna-Mária, László Attila-József, Lupu Andreea, Péter Orsolya, Rău Bianca, Szén Szerénke-Bíborka, Vajda Enikő, Varga Beáta, Velencei Tímea


XII.DOsztályfőnök: Printz Ágnes
Albertfi Tímea-Erika, Antal András, Antal Zsolt, Bács Hunor, Beke Tibor-Róbert, Boros Levente, Domokos Ildikó, Erőss László, Kovács Imola, Nagy-Pál Réka, Székely Árpád, Ursu Gyöngyi, Zsidó Mihály-Róbert


1990/1991XII.A
Márk László Gyula