aktuális adatok

Hányan járnak az Áprily Lajos Főgimnáziumba?
Miért?
Hogy néz ki egy átlagos iskolai nap, és hány osztályban takarítanak délután?
Válaszok Tudtad-e, hogy? típusú kérdésekre.

Az Áprily Lajos Főgimnázium a város egyetlen és a Barcaság, illetve egész Brassó megye legnagyobb magyar tannyelvű középiskolája.

A 2015/2016-os iskolai évben összesen 751 diák tanul itt. Az intézmény 32 osztályközössége a romániai közoktatási rendszerben létező mindhárom ciklust lefedi – sőt, 2006 szeptemberétől a Főgimnázium hatáskörébe tartozik a volt 67-es számú (Uranus utca 3. szám), normál programmal működő óvoda is.

Az elemi szint évfolyamonkénti két osztályában 148, a gimnázium évfolyamonkénti két osztályába 160, a középiskolai ciklus évfolyamonkénti négy osztályába pedig összesen 393 diák jár. Mindez átlagosan osztályközösségenként 19 tanulót jelent az elemi, 22-et a gimnáziumi és 24-et a középiskolai oktatási szinten. Az évfolyamonkénti 4 középiskolai osztály négy különböző szakiránynak felel meg (matematika-informatika, közgazdaságtan, kémia-biológia és angol-magyar nyelvosztály), erről bővebben az Oktatás menüpontban olvashatnak.

Iskolánkban összesen 67 oktató (tanító, tanár, hitoktató) tevékenykedik, 11 diákra átlag egy felnőtt jut.

A 751 diák és 67 oktató életét egy főtitkárnő és egy titkárnő, egy gondnok, öt takarítónő, három karbantartó és két kapus próbálja kellemesebbé tenni.

Romániában mintegy 17 ezer oktatási intézményt tartanak nyílván, ebből 4 ezer építés alatt áll, a megmaradt 13 ezerből 8 ezer pedig egészségügyi engedély nélkül működik. Jelen pillanatban tehát mindössze 5 ezer minden szabványnak eleget tévő tanintézmény áll rendelkezésére az országosan 3,5 millió tanulónak és 300 000 pedagógusnak.

Az A és C épületet 2002. és 2004. között világbanki segítséggel újították fel, a tornaterem tatarozása 2007 végén fejeződött be, a B épület tatarozására a 2010/2011-es tanévben került sorra.

A tanítás 7, 30-kor kezdődik és – oktatási szinttől és osztálytól függően – délután, legkésőbb 15,30-kor ér véget. A minden oktatási ciklusra érvényes napi program alól kivételt csupán a csoportban dolgozó matematika-informatika és angol-magyar szakirányok képeznek. Délutáni oktatásban részesülhetnek – szülői kérés alapján – az elemi osztályok tanulói.